Styrerommet.net

Alt du trenger til styrearbeiet! Alle boligselskaper som forvaltes av oss får tilgang til vår nettløsning Styrerommet.net.

Løsningen gjør at du kan bruke våre tjenester 24 timer i døgnet, noe som gør det enklere, og mer fleksibelt for deg som er styremedlem å drive med styrearbeidet.

Se filmen om styrerommet.net her: 

 
Uavhengig av våre åpningstider får du tilgang til:

  • Regnskapstall og rapporter.
  • Funksjoner som e-post og arkiv.
  • Elektronisk innkalling og protokoll, noe som gjør styrarbeidet enklere og sikrer at viktige dokumenter er lett tilgjengelig også for kommende styrer.
  • Tilgang til boligselskapets nøkkelopplysninger og dokumenter, for eksempel vedtekter, husordensregler og årsberetninger.
  • Informasjon om forsikringer.
  • Nyheter
  • Tips til nyttige kurs.


Styrerommet.net 
er tilpasset ditt boligselskap og er passordbeskyttet. Det er ikke nødvendig med egen PC, men alle som skal bruke det må ha tilgang til en PC som er koblet mot Internett.

I tillegg må den enkelte bruker ha egen e-postadresse og mobiltelefon for pålogging.