Artikkel med Kolonner

  •  

    * OBOS eiendomsforvaltning forvalter boligselskap i hele Norge, og tilbyr forretningsførsel til borettslag, sameier og andre boligselskap.

    ** OBOS avdeling medlemslag forvalter alle medlemslag i OBOS, det vil si borettslag som er stiftet av OBOS og bygget for våre medlemmer.

     *** OBOS Follo forvalter borettslag, sameier og næringseiendommer i området fra Østre Akershus og til Øvre Østfold.