OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Artikkel med Kolonner

  •  

    * OBOS eiendomsforvaltning forvalter boligselskap i hele Norge, og tilbyr forretningsførsel til borettslag, sameier og andre boligselskap.

    ** OBOS avdeling medlemslag forvalter alle medlemslag i OBOS, det vil si borettslag som er stiftet av OBOS og bygget for våre medlemmer.

     *** OBOS Follo forvalter borettslag, sameier og næringseiendommer i området fra Østre Akershus og til Øvre Østfold.