For deg som bor i Gunnar Johnsons vei

Her finner du nyttig informasjon om gården og leiligheten:

Fasadebilde av OBOS' utleieboliger i Gunnar Johnsons vei 2 til 8 i bydel Nordre Aker i Oslo. Inngangsparti med trapp.

Åpningstider:

Mandag til torsdag: 08.00 til 16.00. Fredag: 08.00 til 15.30. (08.00 til 15.00 fra 16. mai til 15. september) 

Vaktmester:

Eiendommen har portner på deltid, som ser til det utvendige vedlikeholdet i eiendommen. 

Søppel:

Søppel skal pakkes inn og legges på anvist sted på området. Husk at lokket må settes på container for å hindre at dyr kommer til. Søppeldunkene er bare til husholdningsavfall.

Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne. Det er forbudt å sette gamle møbler og annet i fellesarealet. 

Brann:

Det er montert godkjent brannsikringsutstyr i alle leilighetene. Leier må selv sjekke røykdetektor og skifte batteri regelmessig, minst en gang i året. 

Ventilasjon: 

Frisklufttilførsel skjer gjennom spalteventil i vinduer. Disse skal stå åpne hele året. Det er ikke tillatt å lufte ved å sette opp egen dør i oppgang. For å sikre godt inneklima, må kullfilteret i kjøkkenventilatoren skiftes regelmessig. 

Vann / avløp: 

Varmtvannstank er plassert i kjøkkenbenk. Hovedstoppekran for varmt- og kaldtvann til leiligheten er i servantskap på kjøkkenet og i kjeller. Sluk skal rengjøres hvert halvår. Dette gjøres ved at risten over sluket tas av og vannlåsen renskes for hår etc. 

Oppvarming:

Det er elektriske panelovner i alle rom og mulighet for vedfyring i de fleste leilighetene. Sikringsskap med skrusikringer er plassert i gangen utenfor leiligheten. Ved strømutfall må leietaker selv bekoste og skifte sikring. 

Strømabonnement:

Ved overtagelse av leiligheten er strømmåleren avlest, og strømabonnement overført til ny leietaker. Ved utflytting må leietaker selv si opp strømabonnementet.

Leietaker står fritt til å skifte strømleverandør i leieperioden. 

Parkering / boder:

Det er utendørs parkeringsplasser på eiendommen. Plassene leies ut og det er til tider venteliste. For å bli satt på venteliste, ring OBOS på telefon 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89.

Det følger 2 kjellerboder til hver leilighet. Bodene er merket med leilighetsnummer. Av hensyn til brannforskriftene er det ikke tillatt å plassere private gjenstander i oppgang, kjellergang, eller andre fellesområder. 

Nøkler:

Ved innflytting skal det utleveres 2 nøkler til leilighet, 2 nøkler til fellesarealer, og 2 nøkler til postkasse.

Tap av nøkkel skal meldes til OBOS på telefon 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89

Porttelefon:

Porttelefon er normalt plassert på veggen rett innenfor døren til leiligheten. Når det ringer på nede, løftes røret av og kommunikasjon med utvendig høyttaler opprettes. Trykk på knappen som er merket med en nøkkel, og døren åpnes.

For å hindre at uvedkommende kommer inn, skal utgangsdøren være låst hele døgnet og man skal bare slippe inn kjente. 

Postkasser:

Postkassene skal merkes med navneskilt som er levert av OBOS. 

Trappevask:

Et byrå er engasjert for å vaske inngangsparti og trapper. Beboerne må selv holde orden utenfor sin egen dør. 

Fellesantenne: 

Det er felles antenneanlegg i eiendommen. Feil på anlegget meldes til GET AS tlf. 02123. 

Vaskeri / fellesrom:

Fellesrom som vaskeri, rulle, tørkerom eller tørkestativ benyttes av leierne i tur og orden etter fastsatte bestemmelser. Vaskeriet skal rengjøres etter bruk. I tørkerom må ikke tøy henges opp som er så vått at det drypper av det. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kott og i kjeller. 

Avtale om leie av peisestuen og overnattingshybel kan gjøres med vaktmester. 

Forsikring:

Bygningen er fullverdiforsikret og forsikringen dekkes via husleie. Forsikringen dekker imidlertid ikke beboernes innbo og løsøre. Du må derfor selv bestille innboforsikring ved innflytting. 

Vedlikeholdsplikt:

Leietaker har alminnelig vedlikeholdsplikt i leieperioden. Det betyr at installasjoner i leiligheten som skades eller slites som følge av leietakers bruk av leiligheten, skal utbedres av leietaker for hans/hennes regning uten unødig opphold. 

Baderom er spesielt utsatt for skade som følge av fukt. Det er derfor viktig med god utlufting, spesielt etter dusjing. Det er ikke tillatt å bore eller slå hull i vegger og gulv på bad. 

Leietaker har ikke anledning til å gjøre forandringer i leiligheten uten skriftlig samtykke fra OBOS. Skader eller ekstraordinær slitasje ved utflytting vil bli trukket fra depositumet ved opphør av leieforholdet.