For deg som bor i Hoffsveien 47 - 49

Her finner du nyttig informasjon om gården og leiligheten.

Fire fasadebilder av Hoffsveien

Åpningstider:

Mandag til torsdag: 08.00 til 16.00. Fredag: 08.00 til 15.30. (08.00 til 15.00 fra 16. mai til 15. september) 

Søppel:

Søppel skal pakkes inn og legges på anvist sted på området. Husk at lokket må settes på container for å hindre at dyr kommer til. Søppeldunkene er bare til husholdningsavfall. Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne. Det er ikke tillatt å sette gamle møbler og annet i fellesarealet.

Brann:

Det er montert godkjent brannsikringsutstyr i alle leilighetene. Leier må selv sjekke røykdetektor og skifte batteri regelmessig, minst en gang i året. 

Ventilasjon:

Frisklufttilførsel skjer gjennom spalteventil i vinduer. Disse skal stå åpne hele året. Det er ikke tillatt å lufte ved å sette opp egen dør i oppgang. For å sikre godt inneklima, må kullfilteret i kjøkkenventilatoren skiftes regelmessig. 

Vann / avløp:

Hovedstoppekran for varmt- og kaldtvann til leiligheten er i servantskap på Stoppekraner til hver leilighet er inne i leiligheten. Disse sitter i kjøkkenbenk eller på badet(luke i taket eller under servant). Det er også stoppekran på wc i noen av leilighetene.

Sluk skal rengjøres hvert halvår. Dette gjøres ved at risten over sluket tas av og vannlåsen renskes for hår etc.

Oppvarming:

Boligen oppvarmes med sentralfyring. Husleien inkluderer a konto fyring som avregnes en gang pr år.

Strømabonnement: 

Det er ikke egen strømmåler tilknyttet leiligheten. Husleien inkluderer a konto strøm som avregnes en gang per år. 

Parkering:

Det er utendørs parkeringsplasser på eiendommen. Plassene leies ut for kr 500 pr mnd. Det er også mulig å leie parkeringsplass inkludert motorvarme til kr 600 pr mnd. Ta kontakt med OBOS på obul@obos.no eller tlf. 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89.

Bod:

Det følger 1 kjellerbod til hver leilighet. Bodene er merket med leilighetsnummer. Du må selv sørge for å sette lås på boden. Av hensyn til brannforskriftene er det ikke tillatt å plassere private gjenstander i oppgang, kjellergang, eller andre fellesområder.

Nøkler:

Ved innflytting skal det utleveres 2 nøkler til leilighet, 2 nøkler til fellesarealer, 2 nøkler til postkasse. Tap av nøkkel skal meldes til OBOS obul@obos.no eller tlf. 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89.

Porttelefon:

Porttelefon er normalt plassert på veggen rett innenfor døren til leiligheten. Når det ringer på nede, løftes røret av og kommunikasjon med utvendig høyttaler opprettes. Trykk på knappen som er merket med en nøkkel, og døren åpnes.

For å hindre at uvedkommende kommer inn, skal utgangsdøren være låst hele døgnet og man skal bare slippe inn kjente.

Postkasser:

Postkassene skal merkes med navneskilt som er levert av OBOS. 

Trappevask:

Et byrå er engasjert for å vaske inngangsparti og trapper. Beboerne må selv holde orden utenfor sin egen dør. 

TV / bredbånd:

Det er Viken Fiber/Altiboks som leverer Tv-signaler/bredbånd. Du finner en dekoder plassert i leiligheten. Den enkelte leietaker må tegne eget abonnement. Ta kontakt med Viken Fiber kundeservice@vikenfiber.no eller tlf 02414

Forsikring: 

Bygningen er fullverdiforsikret og forsikringen dekkes via husleie. Forsikringen dekker imidlertid ikke beboernes innbo og løsøre. Du må derfor selv bestille innboforsikring ved innflytting.

Vedlikeholdsplikt:

Leietaker har alminnelig vedlikeholdsplikt i leieperioden. Det betyr at installasjoner i leiligheten som skades eller slites som følge av leietakers bruk av leiligheten, skal utbedres av leietaker for hans/hennes regning uten unødig opphold.

Baderom er spesielt utsatt for skade som følge av fukt. Det er derfor viktig med god utlufting, spesielt etter dusjing. Det er ikke tillatt å bore eller slå hull i vegger og gulv på bad.

Leietaker har ikke anledning til å gjøre forandringer i leiligheten uten skriftlig samtykke fra OBOS Utleieboliger. 

Skader eller ekstraordinær slitasje ved utflytting vil bli trukket fra depositumet ved opphør av leieforholdet