For deg som bor i Vetlandsveien

Her finner du nyttig informasjon om gården og leiligheten.

Bilde av OBOS' utleieboliger i Vetlandsveien 68 på Oppsal i Oslo. Bildet viser inngangspartier og parkeringsplasser.

Åpningstider:

Mandag til torsdag: 08.00 til 16.00. Fredag: 08.00 til 15.30. (08.00 til 15.00 fra 16. mai til 15. september) 

Vaktmester:

Bygget er tilknyttet ambulerende vaktmestertjeneste. 

Søppel:

Søppel skal pakkes inn og bæres ut. Søppelet må legges oppi containerne og lokket må legges på. Her skal bare husholdningsavfall kastes. Renovasjonsfirma tar ikke med søppel som er plassert utenfor containerne.

Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne.

Det er forbudt å sette søppel, gamle møbler og emballasje i uterom, oppgang og i andre fellesarealer. 

Brannsikring:

Det er montert røykvarsler i alle leilighetene. En spiss pipelyd varsler at batteriet er oppbrukt. Nytt batteri kjøpes i dagligvareforretninger. 

Ventilasjon: 

Det er mekanisk ventilasjon med avtrekk fra bad og kjøkken. Frisklufttilførsel skjer gjennom spalteventil i vinduer og tallerkenventil på veggen. For å sikre godt inneklima og forhindre fuktskader, skal disse stå åpne hele året. 

Vann / avløp:

Det er varmtvannsbeholder i leiligheten. Stoppekraner for varmt- og kaldtvann plassert på badet og i kjelleren.

Sluk i leiligheten skal rengjøres hvert halvår. Dette gjøres ved at risten over sluket tas av og vannlåsen renskes for hår etc.

Skal du ha tørketrommel, må det være av typen kondenstørketrommel. 

Oppvarming:

Leilighetene varmes opp med elektriske panelovner. Sikringsskap med skrusikringer er plassert i hver etasje i oppgang utenfor leilighetene. Ved strømutfall må leietaker selv bekoste og skifte sikring. 

Strømabonnement:

Ved overtagelse av leiligheten er strømmåleren avlest, og strømabonnementet overført til ny leietaker. Ved utflytting må leietaker selv si opp strømabonnementet.

Leietaker står fritt til å skifte strømleverandør i leieperioden. 

Parkering / boder:

Det er en mulig og parkeringsplass i Oppsal parkeringshus. Kontakt OBOS på telefon 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89 dersom du ønsker å leie. 

Alle leilighetene har bod i kjelleren. Bodene er merket med leilighetsnummer. Av hensyn til brannforskriftene er det ikke tillatt å plasser barnevogner, sykler osv. i oppgangen eller i kjellergangen. 

Fellesantenne:

Det er felles antenneanlegg i eiendommen. Feil på anlegget meldes til get – tlf. 02123. 

Nøkler:

Ved innflytting skal det utleveres 2 nøkler til leilighet, 2 nøkler til fellesarealer og 2 nøkler til postkasse. Tap av nøkkel skal meldes til OBOS på telefon 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89.

Postkasser:

Postkassene skal merkes med navneskilt som er levert av OBOS.

Trappevask:

Beboerne må selv vaske trapper og inngangsparti, og holde orden utenfor sin egen dør og i boder. 

Forsikring: 

Bygningen er fullverdiforsikret og forsikringen dekkes via husleie. Forsikringen dekker imidlertid ikke beboernes innbo og løsøre. Du må derfor selv bestille innboforsikring ved innflytting. 

Vedlikeholdsplikt:

Leietaker har alminnelig vedlikeholdsplikt i leieperioden. Det betyr at installasjoner i leiligheten som skades eller slites som følge av leietakers bruk av leiligheten, skal utbedres av leietaker for hans/hennes regning uten unødig opphold. 

Baderom er spesielt utsatt for skade som følge av fukt. Det er derfor viktig med god utlufting, spesielt etter dusjing. Det er ikke tillatt å ta hull i vegger og gulv på bad. 

Leietaker har ikke anledning til å gjøre forandringer i leiligheten uten skriftlig samtykke fra OBOS. Skader eller ekstraordinær slitasje ved utflytting vil bli trukket fra depositumet ved opphør av leieforholdet.