Byggeledelse

Våre byggledere sørger vi for at prosjektet blir levert til riktig tid – med riktig kvalitet, til riktig pris. Vi ivaretar de kritiske fasene, og bidrar med den riktige kompetansen som trengs for at resultatet blir godt.

Vi har mange års erfaring gjennom å ha bistått OBOS Nye Hjem, OBOS Eiendom og andre bolig- og næringsutbyggere med byggeledelse i ulike prosjekter. Store deler av byggeledelsen utføres som byggeteknisk kontroll ute på byggeplassen – vi er der det hele skapes, og sikrer deres verdier.

Vi kan hjelpe dere med:

 • Kvalitetskontroll av materialer og utførelse (detaljer, TEK og kontrakter)
 • SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
 • Ansvar i forbindelse med KP og KU (koordinator for prosjektering og utførelse)
 • Å vurdere og følge opp fremdrift
 • Å følge opp, vurdere og kvalitetssikre entreprenørens kvalitetssikringssystem og rutiner
 • Møter med entreprenøren (SHA/HMS, fremdrift- og særmøter)
 • Byggherremøter
 • Vernerunder
 • Attestasjon av fakturaer, endringer og tillegg
 • Å bidra til utarbeidelse av FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Å organisere gjennomføringen av ferdigbefaringer, overleveringer og ettårsbefaringer
 • Å følge opp i reklamasjons- og garantiperioden
Nybygg av bolig og næringseiendom

Nybygg av bolig og næringseiendom

Ler mer om nybygg av bolig og næringseiendom i brosjyren vår.

Last ned PDF
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.