Byggherreforskriften

Byggherreforskriften verner arbeidstakere mot farer på bygg- og anleggsplasser gjennom at det blir tatt hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Som byggherre hviler det mye ansvar på deres skuldre – blant annet gjennom å se til at alt arbeid skjer i henhold til byggherreforskriften.

Alle prosjekter som involverer arbeid av mer en ett foretak, må samordne arbeidet mellom de ulike aktørene. Som byggherre har dere ansvar for å stille krav og følge opp at ting går riktig for seg.

Vi har utarbeidet gode rutiner for å sikre at forskrifter og regler blir fulgt, og har også lang erfaring med koordinering av ulike foretak på byggeplassen. De fleste av våre medarbeidere som jobber med nybygg, har gjennomført Koordinatorskolen og flere andre relevante kurs.

Vi kan hjelpe dere med:

 • Å opptre som byggherrerepresentant (BHR)
 • Koordinering av prosjektering og utførelse (KP og KU)
 • Å følge opp pliktene deres i henhold til Byggherreforskriften
 • Å tilse at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen
 • Utarbeidelse av SHA-plan for prosjektet
 • Revisjon og oppfølging av SHA-plan (inkludert risikovurdering)
 • Oppfølging av alle aktører med tanke på SHA og andre plikter
 • Oppfølging av oversiktslister
 • Dokumentasjon for fremtidige arbeider
 • Spesifikke og forebyggende tiltak som minimerer risiko
 • Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
 • Å sette krav til, og drive oppfølging av, internkontroll hos virksomhetene på bygge- eller anleggsplassen

Les mer om byggherreforskriften

Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.