Miljøkartlegging

Ved rivning, rehabilitering og ombygging er det krav både til kartlegging og til håndtering av bygge- og rivningsavfall. Vi har bred erfaring fra både rive- og rehabiliteringsprosjekter, og tar gjerne på oss både små og større oppdrag.

I den byggtekniske forskriften stilles det krav til at man kartlegger farlig avfall i alle bygge- og riveprosjekter. Det er den som eier avfallet er ansvarlig for å vite hva det inneholder.

Det må også lages en miljøsaneringsbeskrivelse ved rehabiliterings- og rivearbeider i bygg over 100 kvadratmeter – eller hvis tiltaket genererer mer enn ti tonn bygge- og rivningsavfall.

Vi har egne konsulenter som kan hjelpe dere i denne prosessen, og som har lang erfaring med miljøkartlegging- og miljøsaneringsbeskrivelse.

Et godt grunnlag for pristilbud

Når man lager en miljøsaneringsrapport, må man først gjennomføre en besiktning av eiendommen, der alle komponenter med mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer må kartlegges.

Er det mistanke om farlig avfall, tar vi prøver som sendes inn til analyse, og resultatene sammenlignes mot gjeldende lover og forskrifter.

Rapporten brukes som grunnlag når dere skal hente inn pris på rivearbeid, og er med på å bidra til en forsvarlig avfallshåndtering. Vi hjelper også gjerne til med å utarbeide en avfallsplan på bakgrunn av kartleggingen, som dere kan bruke i det videre arbeidet i prosjektet.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Komplett miljøkartlegging av riveklare bygg (for klargjøring av nye bygg på samme tomt)
  • Prøvetaking med verneutstyr
  • Innsending av prøver til analyse hos akkreditert laboratorium, og tolkning av resultater
  • Utarbeiding av miljøsaneringsrapport. Denne inneholder stipulerte mengder og anbefalt håndtering av avfall. Rapporten kan også inneholde avfallsplan. 

Les mer om miljøkartlegging

Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.