Uavhengig kontroll

Plan- og bygningsloven, samt byggesaksforskriften stiller krav til at det blir gjennomført en uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et søknadspliktig prosjekt. Vi har lang erfaring som kontrollforetak for uavhengig kontroll i alle tiltaksklasser.

Formålet med kontrollen er å se til at kravene i de tekniske forskriftene i plan- og bygningsloven blir oppfylt både under prosjekteringen og selve byggingen, og at arbeidet blir tilstrekkelig kvalitetssikret. 

Det er den som er byggeherre som har ansvar for å sørge for at det blir engasjert et kontrollforetak for å gjennomføre den uavhengige kontrollen. Her er det viktig å vite at det skal være en uavhengighet mellom kontrollforetaket man velger, og de selskap som har ansvar for prosjekteringen eller byggearbeidet.

Vi i OBOS Prosjekt har ansvarsrett som kontrollforetak for uavhengig kontroll i alle tiltaksklasser innen prosjektering og utførelse, og vi følger veilederen for uavhengig kontroll, som er laget av Direktoratet for byggkvalitet.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Kontroll i henhold til plan og bygningsloven kapittel 24, samt kapittel 12 og 14 i byggesaksforskriften (SAK 10)
  • All kontroll i henhold til tiltaksklasse 1, 2 og 3 – både prosjektering og utførelse innen:
    • Brannsikkerhet og brannkonsept
    • Geoteknikk
    • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet og fuktsikring av våtrom
    • Konstruksjonssikkerhet
Uavhengig kontroll i byggesaker

Uavhengig kontroll i byggesaker

Vi i OBOS Prosjekt hjelper deg med uavhengig kontroll i byggesaker. Les mer om hva vi kan tilby i brosjyren vår.

Last ned PDF
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.