Hopp til innhold

Investor Relations

OBOS er den største boligutbyggeren i Norge og en av de største i Norden. OBOS-konsernets finansielle strategi er å opprettholde en solid finansiell posisjon, kjennetegnet ved en høy egenkapitalandel og gode likviditetsreserver. Strategien skal bidra til å redusere den finansielle risiko og å sikre finansiell handlefrihet til å kunne utnytte investeringsmuligheter raskt.

1130
Solgte nye OBOS-boliger per uke 38
1 581 mill. kr
Resultat før skatt 2022
To damer og en mann utenfor OBOS hovedkontor

Investorinformasjon for OBOS-banken og OBOS Boligkreditt

OBOS-banken tilbyr lån, sparing og betalingstjenester til privat- og bedriftsmarkedet. OBOS Boligkreditt utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Utstedelser er vurdert til Aaa av Moody’s.

Gå til rapportene

Bolig- og prosjektutvikling

Les om bolig- og prosjektutvikling i OBOS Nye Hjem AS, OBOS Fornebu AS, OBOS Block Watne AS, Ulven Bolig AS, OBOS Sverige AB og OBOS Kämhem AB.

Last ned Bolig- og prosjektutvikling (PDF)

Finansiell kalender

Søndag29. okt.

OBOS-banken AS, OBOS Boligkreditt AS: Resultat 3. kvartal 2023

Tirsdag31. okt.

OBOS: Resultat 3. kvartal 2023

ABM-meldinger / Newsweb