Hopp til innhold

Investor Relations

OBOS er den største boligutbyggeren i Norge og en av de største i Norden. OBOS-konsernets finansielle strategi er å opprettholde en solid finansiell posisjon, kjennetegnet ved en høy egenkapitalandel og gode likviditetsreserver. Strategien skal bidra til å redusere den finansielle risiko og å sikre finansiell handlefrihet til å kunne utnytte investeringsmuligheter raskt.

1167
Solgte nye OBOS-boliger per uke 21
700 mill. kr
Resultat før skatt 2023
To damer og en mann utenfor OBOS hovedkontor

Investorinformasjon for OBOS-banken og OBOS Boligkreditt

OBOS-banken tilbyr lån, sparing og betalingstjenester til privat- og bedriftsmarkedet. OBOS Boligkreditt utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Utstedelser er vurdert til Aaa av Moody’s.

Gå til rapportene

Bolig- og prosjektutvikling

Les om bolig- og prosjektutvikling i OBOS Nye Hjem AS, OBOS Fornebu AS, OBOS Block Watne AS, Ulven Bolig AS, OBOS Sverige AB og OBOS Kämhem AB.

Last ned Bolig- og prosjektutvikling (PDF)

Finansiell kalender

Mandag15. juli

OBOS: Resultat 2. kvartal 2024

Tirsdag29. okt.

OBOS: Resultat 3. kvartal 2024

ABM-meldinger / Newsweb