Hopp til innholdet

Nøkkeltall

2540 ansatte

Fordelt på Norge og Sverige

Driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

Resultatet før skatt i 2015 var 2 366,8 millioner kroner, mot 1 819,6 millioner kroner året før.