Utvikle for å bevare

OBOS har gjort opp økonomisk status for 2015. Vi er stolte over å ha levert et rekordresultat på hele 2 366,8 mill. kroner før skatt, mot 1 819,6 mill. kroner i 2014.

karusellbilde: 1.3_Konsernsjefen

God drift skapt av gode medarbeidere. God og lønnsom drift skapes av kompetente og engasjerte medarbeidere i alle ledd, så tusen takk til alle våre medarbeidere! Sammen har vi skapt en solid kultur basert på OBOS’ kjerneverdier: skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert.

En verden i endring. 1. oktober 2015 overtok jeg stafettpinnen fra Martin Mæland. Jeg har nå ansvaret for en virksomhet som har gjennomgått en fullstendig transformasjon: OBOS har evnet å tilpasse seg et liberalisert boligmarked, flere økonomiske kriser og endrede kompetansebehov. Ved inngangen til 2016 er vi unikt posisjonert både organisatorisk og økonomisk til å møte en fremtid der endringstakten er stadig økende.

Norge er inne i en omstillingstid som krever at vi finner nye ting å leve av etter oljen. Samtidig som vi ser store utfordringer i noen regioner som følge av dette, har boligmarkedet aldri vært så hett i hovedstadsregionen som det er nå. Det grønne skiftet i samfunnet vil kreve omstilling, samtidig som myndighetene etterspør billigere boligbygging. En urolig verden setter Europas grenser under press og preger også våre hjemmemarkeder sterkt. Men det er fortsatt grunn til optimisme: Norge og Sverige har samlet sett Europas laveste arbeidsledighet, sterke statsfinanser, en uavhengig valuta, lave renter og et næringsliv som ligger langt fremme teknologisk og kompetansemessig.

Utvikle for å bevare. Dersom OBOS skal overleve og fortsette å være aktuell for samfunnet og medlemmene, må vi stadig utvikle oss. Alternativet er forvitring og forfall. Overskuddet i OBOS investeres derfor kontinuerlig i ny utvikling. I løpet av 2015 er det kjøpt nye boligtomter for over 2,5 milliarder kroner og i 2016 kommer vi til å investere enda mer for å oppfylle hovedformålet om å skaffe flere boliger og utvikle samfunnet rundt oss. Gjennom et tydeligere innovasjons- og industrialiseringsfokus de nærmeste årene, skal OBOS bygge billigere, grønnere og bedre. OBOS vil også være en tydelig stemme for at myndighetene sørger for raskere planprosesser og enklere regler.

«Dersom OBOS skal fortsette å være aktuell for samfunnet og medlemmene, må vi stadig utvikle oss.»

Mer digitalt. Digitaliseringen inntar stadig nye områder, og vil også utfordre forretningsområdene i OBOS sterkt. De kommende årene skal OBOS derfor investere mye i IT-systemene og vårt digitale tjenestetilbud. Dette vil gi bedre tjenester til medlemmer og kunder, samtidig som vi legger grunnlaget for fortsatt god drift og lønnsomhet. I løpet av 2016 vil eksempelvis våre første bankroboter, eller såkalte digitale medarbeidere, yte tjenester 24 timer i døgnet innenfor en rekke ulike områder.

Lederskap. Viktigst er imidlertid at vi styrker satsingen på godt lederskap og kompetanseutvikling hos våre over 2 500 medarbeidere. Kampen om fremtiden vinnes ved å ha den beste og mest innovative bedriftskulturen, de klokeste hodene og de dyktigste hendene. Kombinert med en solid økonomisk plattform, gjør dette at vi sammen skal tørre å ta de modige stegene mot “The Next Big Thing”.

 

Daniel Kjørberg Siraj

Konsernsjef