OBOS og miljøet

OBOS har i alle år vært opptatt av miljøet, blant annet gjennom å skape gode bomiljøer, oppvekstmiljøer, utomhus- og lekemiljøer.

OBOS har i en årrekke vært sponsor av Skiforeningen og spesielt støttet arbeidet med skiskoler, og skileikarrangementer.
OBOS har i en årrekke vært sponsor av Skiforeningen og spesielt støttet arbeidet med skiskoler, og skileikarrangementer.

De siste ti årene har OBOS i stadig større grad vært opptatt av energiøkonomisering og tiltak for å redusere klimagassutslipp. OBOS var en av de første til å planlegge energivennlige boliger, og har som målsetting å redusere energibruken og klimautslippene på områder der vi har bestemmende innflytelse.

Vannkraft er CO2-fritt og OBOS er gjennom datterselskapet Tyngdekraft AS, engasjert i utvikling og utbygging av 17 utviklingsprosjekter innen vannkraft. I 2015 styrket OBOS' satsingen på dette området. I april ble prosjektet Espeelvi Kraft AS i Ullensvang kjøpt, og i juli åpnet Kvitno Kraft i Odda på grensen mot Ullensvang.

Godt oppvekstmiljø

Oppvekstvilkår

OBOS har som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemmenes boområder og ønsker spesielt å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Derfor har OBOS etablert en tilskuddsordning for å fremme miljøarbeid i boligselskapene og for å fremme utviklingsarbeid innen sine virksomhetsområder. Det gis støtte både til prosjekter i de enkelte borettslagene og til andre formål. Tilskuddsordningen bidrar til at det blir lettere for borettslagene å gjennomføre slike tiltak.

Arrangementer

OBOS støtter også ulike arrangementer i lokalmiljøene. Dette gjelder spesielt aktiviteter og arrangementer for barn og unge og som gjennomføres med en stor grad av dugnadsinnsats. Aktivitetene spenner over et vidt spekter fra svømmestevner, skirenn, fotballcuper, kulturfestivaler og drakter til ulike fotballag.

Idrettsanlegg

OBOS har inngått en avtale med Oslo Idrettskrets om å bidra med 17,5 millioner kroner til byggingen av syv flerbrukshaller. Sponsoravtalen har sin bakgrunn i det gode samarbeidet som ble etablert mellom OBOS og Osloidretten i forbindelse med utbyggingen av kunstgressbaner i Oslo. Her har OBOS bidratt med 1,7 millioner kroner til bygging av 34 kunstgressbaner. Også i Trondheim og Bergen har OBOS bidratt med midler til bygging av kunstgressbaner. OBOS’ støtte til disse prosjektene, som utgjør idrettens egenandel, bidrar som regel til raskere bevilgning av offentlige midler og er dermed en viktig forutsetning for at prosjektene blir realisert.

Skiforeningen

OBOS har i en årrekke vært sponsor av Skiforeningen. Vi støtter spesielt Skiforeningens arbeid med skiskoler og skileikarrangementer for barn og ungdom. I et samarbeid med både Skiforeningen og SOS-barnebyer har OBOS utviklet Skiforeningens distansekort som en app. For hver gang et barn tar et distansemerke, gir OBOS et beløp til SOS-barnebyer.

Rehabiliteringspris

Prisen for beste rehabiliteringsprosjekt gikk i 2015 til Røverkollen og Svarttjern borettslag på Romsås. Prisen er på 150 000 kroner, og deles ut til det beste rehabiliteringsprosjektet i et boligselskap. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1990. Formålet er å påskjønne og oppmuntre til gode rehabiliteringstiltak.

Professorat

Som en av Nordens største boligbyggere er OBOS opptatt av å øke kompetansen og forståelsen for boligutvikling og utbyggingsøkonomi. Dette er viktig for bransjen, for beslutningstakere i offentlig sektor og for samfunnet som helhet. Derfor finansierer OBOS, fra 2015, et 5-årig professorat innen boligutvikling- og utbyggingsøkonomi på Handelshøyskolen BI.

Boligsosiale tiltak

Ved inngangen til 2015 inngikk OBOS en treårig avtale med Kirkens Bymisjon. OBOS bidrar med fem millioner kroner årlig som Kirkens Bymisjon skal bruke til boligsosiale formål i de byene hvor de er til stede.

Både OBOS og SOS-barnebyer har som visjon å skape trygge og gode hjem. I 2004 inngikk OBOS en avtale med SOS-barnebyer om å finansiere byggingen av en ny barneby i Blantyre i Malawi. OBOS-barnebyen åpnet i april 2008. OBOS har betalt fem millioner kroner over tre år, mens medlemmer og ansatte bidrar gjennom fadderskap. I årene etter åpningen har OBOS hatt en avtale om årlige bidrag til driften av barnebyen. I 2015 er det inngått en ny treårig avtale med SOS-barnebyer, hvor OBOS bidrar med en million kroner årlig til tiltak for barn og familier (Family Strengthening Programme) i lokalsamfunnet rundt barnebyen.