Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

OBOS driver en virksomhet som griper inn i mange deler av samfunnet rundt oss. I tillegg til å opptre korrekt, ansvarlig og profesjonelt ønsker vi å bruke vår rolle til å bidra til positiv samfunnsbygging. Som samvirkeforetak har OBOS i tillegg en særlig forpliktelse når det gjelder å ivareta interessene til våre medlemmer.

Byfornyingsprosjektet på Romsås er et av de største som er gjennomført i Norge de siste tiårene.
Byfornyingsprosjektet på Romsås er et av de største som er gjennomført i Norge de siste tiårene.

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar står derfor helt sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. I denne seksjonen gjør vi rede for vårt arbeid på dette området, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

  • Ansvarlig eierskap
  • OBOS og medlemmene
  • OBOS og miljøet
  • Bekjempelse av korrupsjon
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold