Obos.no er på flyttefot

Obos.no er på flyttefot

Fra mandag 5. oktober og fram til fredag 9. oktober er obos.no på flyttefot. Nettsidene våre kan derfor være litt ustabile, men vi er på saken. Vi håper dette ikke skaper noe trøbbel for deg – og at du liker de nye nettsidene våre!

Lukk

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

OBOS driver en virksomhet som griper inn i mange deler av samfunnet rundt oss. I tillegg til å opptre korrekt, ansvarlig og profesjonelt ønsker vi å bruke vår rolle til å bidra til positiv samfunnsbygging. Som samvirkeforetak har OBOS i tillegg en særlig forpliktelse når det gjelder å ivareta interessene til våre medlemmer.

Byfornyingsprosjektet på Romsås er et av de største som er gjennomført i Norge de siste tiårene.
Byfornyingsprosjektet på Romsås er et av de største som er gjennomført i Norge de siste tiårene.

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar står derfor helt sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. I denne seksjonen gjør vi rede for vårt arbeid på dette området, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

  • Ansvarlig eierskap
  • OBOS og medlemmene
  • OBOS og miljøet
  • Bekjempelse av korrupsjon
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold