Hopp til innholdet

Årsrapport 2016

Nøkkeltall

2598 ansatte

Fordelt på Norge og Sverige

Driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

Regnskap 2016

Resultatet før skatt i 2016 var 2 837 millioner kroner, mot 2 268 millioner kroner året før.