OBOS og bomiljøet

OBOS har i alle år vært opptatt av det fysiske miljøet, blant annet gjennom å skape gode bomiljøer, oppvekstmiljøer, utomhus- og lekemiljøer.

karusellbilde: obos og milj+©

OBOS har som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemmenes boområder og ønsker spesielt å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Derfor har OBOS etablert en tilskuddsordning for å fremme miljøarbeid i boligselskapene og for å fremme utviklingsarbeid innen sine virksomhetsområder. Det gis støtte både til prosjekter i de enkelte borettslagene og til andre formål. Tilskuddsordningen bidrar til at det blir lettere for borettslagene å gjennomføre slike tiltak.

Arrangementer

OBOS støtter også ulike arrangementer i lokalmiljøene. Dette gjelder spesielt aktiviteter og arrangementer for barn og unge og som gjennomføres med en stor grad av dugnadsinnsats. Aktivitetene spenner over et vidt spekter, fra svømmestevner, skirenn og fotballcuper til kulturfestivaler og drakter til ulike fotballag.

Idrettsanlegg

OBOS har en avtale med Oslo Idrettskrets om å bidra med 17,5 millioner kroner til byggingen av syv flerbrukshaller. Sponsoravtalen har sin bakgrunn i det gode samarbeidet som ble etablert mellom OBOS og Osloidretten i forbindelse med utbyggingen av kunstgressbaner i Oslo. Her har OBOS bidratt til bygging av 34 kunstgressbaner. OBOS er i samtaler med Oslo kommune om å bidra betydelig til å finansiere rehabiliteringen av flere av de eldste av disse banene. Også i Trondheim og Bergen har OBOS bidratt med midler til bygging av kunstgressbaner. OBOS’ støtte til disse prosjektene, som utgjør idrettens egenandel, bidrar som regel til raskere bevilgning av offentlige midler og er dermed en viktig forutsetning for at prosjektene blir realisert.

Skiforeningen

OBOS har i en årrekke vært sponsor av Skiforeningen. Vi støtter spesielt Skiforeningens arbeid med skiskoler og skileikarrangementer for barn og ungdom. I et samarbeid med både Skiforeningen og SOS-barnebyer har OBOS utviklet Skiforeningens distansekort som en app. For hver gang et barn tar et distansemerke, gir OBOS et beløp til SOS-barnebyer.

Rehabiliteringspris

Prisen for beste rehabiliteringsprosjekt gikk i 2016 til Ammerudsletta borettslag i Groruddalen i Oslo. Prisen er på 150 000 kroner, og deles ut til det beste rehabiliteringsprosjektet i et boligselskap. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1990. Formålet er å påskjønne og oppmuntre til gode rehabiliteringstiltak.

Boligsosiale tiltak

Gjennom en avtale med Kirkens Bymisjon bidrar OBOS med fem millioner kroner årlig som Kirkens Bymisjon skal bruke til boligsosiale formål i de byene hvor de er til stede.

Både OBOS og SOS-barnebyer skaper trygge og gode hjem. I 2004 inngikk OBOS en avtale med SOS-barnebyer om å finansiere byggingen av en ny barneby i Blantyre i Malawi. De siste årene har OBOS bidratt med en million kroner årlig til tiltak for barn og familier (Family Strengthening Programme) i lokalsamfunnet rundt barnebyen.