OBOS og medlemmene

OBOS har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler.

karusellbilde: medlemmer

Boligtilbudet og forkjøpsretten er den viktigste fordelen et OBOS-medlem har og en av de viktigste grunnene til at noen blir medlem. OBOS har som mål å utvikle og bygge boliger av forskjellig type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har tilgang til over 90 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked. Medlemmene har også fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne legger ut for salg.

Medlemstilbudet

Det skal også lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor bank, forsikring og kultur.

OBOS har avtaler både med Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og flere andre norske scener som gir medlemmene i OBOS rabatt på billetter til forestillingene. I 2016 kjøpte OBOS-medlemmer ca. 250 000 billetter til et kulturarrangement med OBOS-rabatt, en økning på over 10 000 billetter sammenlignet med 2015. Disse sponsoravtalene bidrar til å gi mange medlemmer kulturopplevelser som de ellers ikke ville fått, og de bidrar til å opprettholde et rikt og variert kulturliv. Estimat for samlet besparelse på medlemsfordeler innenfor bygg og bolig er 31,5 millioner kroner og for kultur og underholdning omlag 23 millioner kroner.

Permanent tilstedeværelse

OBOS har et kontinuerlig mål om å bygge og tilby boliger til sine medlemmer. Det som skiller OBOS fra andre boligbyggere er at OBOS fortsetter å være til stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene etter at de er overtatt av medlemmene. Det kreves medlemskap i OBOS for å kunne kjøpe bolig i et borettslag. Dette gir OBOS en egeninteresse i å forsikre seg om at alt blir levert med god kvalitet.

Eierform

OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter om lag 214 000 boliger i både borettslag og boligsameier. Den største inntekten for boligselskapene er de månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle tilknyttede borettslag er sikret hundre prosent av sine inntekter hver måned.

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak til det er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig. Dette er annerledes enn i de fleste av våre naboland og i resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge, er OBOS-modellen med borettslag, hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom. Til sammen gjør dette at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold og rehabilitering i mangemillionersklassen.

Rehabilitering

I 2016 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for ca. 3,8 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv. I flere av rehabiliteringsprosjektene kan kostnadene per leilighet utgjøre en halv million kroner eller mer.

Bankvirksomhet

OBOS har helt fra starten i 1929 tilbudt medlemmene sine å spare i OBOS og å låne med sikkerhet i boligen. Alle spareinnskudd på inntil to millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond, slik det er i andre banker. Borettslagene har også kunnet låne av OBOS og har hatt sine driftsmidler på konto i OBOS. Denne virksomheten er nå videreført av OBOS-banken som er den viktigste långiveren for de tilknyttede borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.