Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av OBOS.

karusellbilde: samfunnsansvar

«OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets nye visjon, og OBOS skal skape verdier blant annet gjennom å utøve samfunnsansvar.

I løpet av strategiperioden fram mot 2021 har OBOS-konsernet en ambisjon om at inntil ti prosent av konsernets overskudd etter skatt skal gå til samfunnsnyttige formål. To prosent skal gå til forskning og utvikling og konkrete tiltak innen klima, miljø og uterom, mens åtte prosent av resultatet etter skatt skal gå til andre samfunnsnyttige formål.

I denne seksjonen gjør vi rede for arbeidet med samfunnsansvar, strukturert rundt følgende hovedpunkter: