OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av OBOS.

karusellbilde: samfunnsansvar

«OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets nye visjon, og OBOS skal skape verdier blant annet gjennom å utøve samfunnsansvar.

I løpet av strategiperioden fram mot 2021 har OBOS-konsernet en ambisjon om at inntil ti prosent av konsernets overskudd etter skatt skal gå til samfunnsnyttige formål. To prosent skal gå til forskning og utvikling og konkrete tiltak innen klima, miljø og uterom, mens åtte prosent av resultatet etter skatt skal gå til andre samfunnsnyttige formål.

I denne seksjonen gjør vi rede for arbeidet med samfunnsansvar, strukturert rundt følgende hovedpunkter: