Hopp til innholdet

Årsrapport 2017

Nøkkeltall

2 661 ansatte

Fordelt på Norge og Sverige

Driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

Regnskap 2017

Resultatet før skatt i 2017 var 2 643 millioner kroner, mot 2 837 millioner kroner året før.