Hopp til innholdet

Høydepunkter 2017

 • 2 643 mill. resultatet før skatt
  • OBOS fikk 23 948 nye medlemmer og hadde 435 451 medlemmer ved årets slutt.
  • 4 356 boliger ble igangsatt bygget og 3 370 nye boliger ble ferdigstilt i Norge, Sverige og Danmark.
 • +20,3 % utlånsvekst i 2017
  • OBOS-banken hadde i 2017 en utlånsvekst på 4 853 millioner kroner, en økning på 20,3 prosent.
  • Ved årsslutt hadde OBOS-konsernet forretnings- og regnskapsføreravtaler med 4 117 boligselskaper med til sammen 219 873 boliger.
  • Torgbyggene på Ulven ble ferdigstilt i april 2017 og er på totalt 21 000 kvadratmeter. Ulven, som omfatter 280 mål i Hovinbyen, skal utvikles med 3 000 nye boliger, 200 000 kvadratmeter næringsbygg, samt videreføring av deler av eksisterende virksomhet.
  • Totalt eier OBOS-konsernet om lag 675 000 kvadratmeter næringseiendom. OBOS Forretningsbygg AS er investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg.
 • 35 500 brukere av delingsplattformen Nabohjelp
  • OBOS har i 2017 satset offensivt på etablering av delingsplattformen Nabohjelp. Plattformen har fått 35 500 brukere og en god bruksfrekvens i flere nabolag.
 • 70 mill. til kultur, idrett og miljø i 2017
  • OBOS støttet «livet mellom husene» ved å gi til sammen 70 millioner kroner til kultur, idrett og miljø i 2017.
  • OBOS og datterselskapene hadde 2 661 ansatte ved utgangen av 2017, hvorav 999 i Sverige.