Hopp til innholdet

Rekordår skaper ny vekst

Solid verdiskapning skaper grunnlag for fortsatt vekst.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Resultatet før skatt i 2017 endte på 2 643 millioner kroner. Vi går ut av året med en verdijustert egenkapital på 29 752 millioner kroner, noe som gjør OBOS til en av Norges mest solide bedrifter.

I OBOS måler vi imidlertid verdiskapning i mer enn penger. Vi regner også inn hvordan vi utøver samfunnsansvar og skaper merverdi for medlemmene. Også her har vi lykkes i 2017.

Nordens største boligbygger

OBOS ble stiftet for å skaffe bolig til medlemmene. I 2017 satte vi i gang bygging av hele 4 356 boliger. Dermed er OBOS nå Nordens største boligbygger. Ved utgangen av året hadde vi hele 6 605 boliger under bygging, hvorav 4 229 i Norge. Det gir rekordmange nye boliger til medlemmene våre. Den økonomiske gevinsten investeres i sin helhet i nye boligprosjekter, slik at nye generasjoner OBOS-medlemmer og andre kan få oppfylt sine boligdrømmer.

Boligdrømmer må finansieres

Da OBOS ble stiftet i 1929 stod finansiering av boligene like sentralt som bygging. I 2018 er finansiering fortsatt like viktig. OBOS-banken skaffer finansiering til både brukte og nye boliger, i tillegg til helt nødvendig rehabilitering av borettslag og sameier forvaltet av OBOS. OBOS-banken viste en utlånsvekst på hele 20,3 prosent i 2017.  amlede utlån utgjør nå 28 714 millioner kroner.

OBOS gir tilbake

Noe av det jeg er mest stolt over i 2017 var lanseringen av appen Nabohjelp, som gjør det enkelt å dele ting og tjenester med hverandre. Over 40 000 brukere bidrar nå til sosial og miljømessig bærekraft i sitt lokalmiljø. I 2017 brukte OBOS også over 70 millioner kroner på ulike tiltak innenfor samfunnsansvar og miljø i borettslag og sameier. I 2018 legger vi lista enda høyere. Når OBOS går bra skal også samfunnet rundt oss merke det.

Markedsforhold i endring

Et sterkt boligmarked de siste årene, kombinert med et lavt rentenivå, har gitt OBOS betydelig verdiskaping innenfor bolig og næringseiendom. 2017 ga en vesentlig korreksjon av boligmarkedet selv om prisene nå peker forsiktig opp igjen. Vi forventer også at rentenivået stiger innen kort tid, noe som påvirker både bolig og næringseiendom. OBOS har imidlertid økonomisk handlefrihet og kompetanse til å tilpasse driften til nye rammevilkår og utnytte nye kommersielle muligheter.

Kompetanse og tillit

Likestilling og kompetanse står høyt på agendaen i OBOS. Derfor satser vi målrettet på å tiltrekke oss flere kvinner på alle nivåer i organisasjonen. Som del i denne satsingen har OBOS gått inn som generalsponsor for Toppserien i fotball for kvinner. Det har gitt både oss og kvinnefotballen et tydelig løft i omdømme og attraktivitet.

Bak vår suksess over tid står over 2 600 meget dyktige OBOS-ansatte. Takk til dere for stort engasjement, bidrag til godt arbeidsmiljø, solide resultater og gode kundeopplevelser.

OBOS hadde i 2017 en nettovekst på over 18 600 medlemmer og gikk ut av året med mer enn 435 000 betalende medlemmer. Takk for den tilliten dere som medlemmer gir oss. Vi skal forsøke å forvalte den tillitskapitalen på beste vis framover.

signatur-daniel