Hopp til innholdet

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar

Samfunnsengasjement og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets visjon, og OBOS skal skape verdier blant annet gjennom å utøve samfunnsansvar.

I denne seksjonen gjør vi rede for arbeidet med samfunnsansvar,
strukturert rundt følgende hovedpunkter: