Hopp til innholdet

OBOS og medlemmene

OBOS jobber systematisk for å kunne tilby attraktive medlemsfordeler.

obos-og-medlemmene_innhold_180x180

Boligtilbudet

 Boligtilbudet og forkjøpsretten er de viktigste fordelene OBOS-medlemmer har og en av de viktigste grunnene til å bli medlem. OBOS har som mål å utvikle og bygge boliger av forskjellig type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har tilgang til over 90 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked, samt fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne legger ut for salg.

Medlemstilbudet

Det skal lønne seg å være medlem også i de periodene i livet man ikke er på boligjakt. Særlig populære er tilbudene innenfor bank, forsikring og kultur.

Permanent tilstedeværelse

OBOS har et kontinuerlig mål om å bygge og tilby boliger til sine medlemmer. OBOS skiller seg fra andre boligbyggere ved å være til stede som forvalter av borettslagene og bolig selskapene også etter at de er overtatt av medlemmene. Dette gir OBOS en egeninteresse i å sikre at boligene blir levert med god kvalitet.

Eierform

OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter om lag 220 000 boliger i både borettslag og boligsameier. Den største inntekten for boligselskapene er de månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle tilknyttede borettslag er sikret hundre prosent av sine inntekter hver måned.

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig. Slik skiller vi oss fra de fleste av våre naboland og resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge er OBOS-modellen med borettslag, hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom. Til sammen gjør dette at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold og rehabilitering i mangemillionersklassen.

Rehabilitering

I 2017 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for ca. 4 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv. I flere av rehabiliteringsprosjektene kan kostnadene per leilighet utgjøre en halv million kroner eller mer.

OBOS-banken er den viktigste långiveren for de tilknyttede borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har også driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.