Hopp til innholdet

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets visjon, og OBOS skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar.

I det følgende gjør vi rede for arbeidet
med samfunnsansvar, strukturert rundt
følgende hovedpunkter:

  1. Ansvarlig eierskap
  2. OBOS og medlemmene
  3. Miljøstrategi
  4. Bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking
  5. Menneskerettigheter
  6. Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold