Årsberetningen 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før. Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.

Boligutvikling ligger noe bak fjoråret, i stor grad som følge av svak resultatutvikling innenfor småhussegmentet i Norge og Sverige. Samlet omsetning økte fra 13 162 millioner kroner i 2018 til 14 924 millioner kroner i 2019. Antall medlemmer var 473 386 ved utgangen av året, 18 944 flere enn året før.

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

Les mer fra årsrapporten