Hopp til innhold

Årsberetningen 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før. Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.

Boligutvikling ligger noe bak fjoråret, i stor grad som følge av svak resultatutvikling innenfor småhussegmentet i Norge og Sverige. Samlet omsetning økte fra 13 162 millioner kroner i 2018 til 14 924 millioner kroner i 2019. Antall medlemmer var 473 386 ved utgangen av året, 18 944 flere enn året før.

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

Les mer fra årsrapporten

Illustrasjonsbilde av moderne bygg på Furuset

Bærekraft og samfunnsansvar

«OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets visjon, og vi skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar.
Bilde av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Konsernsjefen

Fra starten i 1929 har vi vokst til en ledende skandinavisk boligaktør som er til stede i hundrevis av kommuner i Norge og Sverige.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.