Hopp til innhold

Oppstilling av endringer i egenkapital

Beløp i tusen kronerAndels- kapitalAnnen egenkapitalSum egenkapital
Egenkapital per 1. januar 2020103 13613 391 96213 495 098
Periodens resultat02 874 2742 874 274
Økning i andelskapital nye medlemmer10 235010 235
Andeler utmeldte/overført til annen egenkapital−1 4521 4520
Egenkapital per 31. desember 2020111 91916 267 68716 379 606
Egenkapital per 1. januar 2021111 91916 267 68716 379 606
Periodens resultat03 058 8533 058 853
Økning i andelskapital nye medlemmer10 886010 886
Andeler utmeldte/overført til annen egenkapital−2 8092 8090
Egenkapital per 31. desember 2021119 99619 329 35019 449 345