Hopp til innhold

Årsrapport 2023

I OBOS styrer vi etter de lange linjene. Som alle andre må vi omstille oss når markedet er krevende, slik det var i 2023. Samtidig retter vi blikket framover og fortsetter å planlegge og bygge nye prosjekter. Vi jobber målrettet med fornyelse og innovasjon. Og bærekraft er et hovedkrav, både til det vi bygger, og til måten vi bygger på. Slik bygger vi for framtiden.

Foto av Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Motgang gjør oss sterkere

OBOS står støtt tross redusert boligbygging og urolige tider. Solid økonomi, god langsiktig planlegging og et bredt tilbud til medlemmene gir grunnlag for fortsatt å levere på vår visjon om å oppfylle boligdrømmer og bygge framtidens samfunn.

Les konsernsjef Daniel Sirajs meninger om 2023

Høydepunkter og nøkkeltall fra 2023

700 millioner kroner
Resultat før skatt
1587
Solgte boliger
245
Boliger solgt med Bostart og Deleie
581 227
Antall medlemmer
26 649
Nye medlemmer
2363
Antall ansatte
Tre OBOS-ansatte ser på en skjerm sammen.

Likestillingsredegjørelse 2023

OBOS har som mål å være en inkluderende organisasjon hvor alle medarbeidere føler seg verdsatt, respektert og engasjert. Dette skal legges til rette for at alle ansatte gis like muligheter til jobbutvikling, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller legning.

Les hele likestillingsredegjørelsen

Les mer fra årsrapporten

Dronefoto av et ferdigstilt boligprosjekt.

Årsberetning

2023 har vært et krevende år preget av geopolitisk uro, økte renter og dyrtid. Et sviktende boligmarked både i Norge og Sverige har ført til et kraftig fall i boligsalg og boligbygging.
To små jenter leker ute.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. I rapporten redegjøres det for hvordan OBOS, inkludert datterselskaper i Norge og Sverige, arbeider med dette.

Bærekraft i OBOS