OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Nøkkeltall

(mill. kroner)

Resultat
2018
2017
2016
2015
2014
Driftsinntekter
13 162
11 569
11 287
9 748
7 456
Driftsresultat
3 038
2 839
2 700
2 404
1 652
Resultat før skatt
2 928
2 643
2 837
2 268
2 202
Resultat etter skatt
2 632
2 466
2 662
2 108
1 767
Balanse
Totale eiendeler
83 475
74 430
64 658
52 291
38 466
Gjeld
60 943
54 515
47 267
37 636
29 192
Egenkapital
22 531
19 915
17 391
14 655
9 274
Finansielle nøkkeltall
Verdijustert totalbalanse
101 558
84 266
74 242
58 858
48 510
Verdijustert balanse eksklusive OBOS-banken*
64 862
52 755
48 416
37 744
36 424
Verdijustert egenkapital
40 614
29 752
26 976
21 222
17 320
Egenkapitalandel
27%
26,8%
26,9%
28,0%
24,1%
Verdijustert egenkapitalandel
40.0%
35,3%
36,3%
36,0%
35,7%
Verdijustert egenkapitalandel ekskusive OBOS-banken
62.6%
56,4%
55,7%
56,2%
47,6%
Medlemmer
Antall medlemmer
454 442
435 451
416 800
393 923
369 566
Boligtall
Brutto solgte nye boliger
3 103
3 387
4 541
3 903
2 931
Brutto ferdigstilte boliger
3 952
3 370
3 359
2 421
2 664
Brutto igangsatte boliger
4 167
4 356
3 906
3 492
2 699
Antall forvaltede boliger
229 959
219 873
214 709
199 090
189 747
Personal
Antall ansatte i Norge
1 664
1 662
1 644
1 852
1 675
Antall ansatte i Sverige
949
999
854
688
532
Totalt antall ansatte
2 613
2 661
2 498
2 540
2 207