Nøkkeltall

(mill. kroner)

Resultat
2017
2016
2015
2014
2013
Driftsinntekter
11 569
11 287
9 748
7 456
4 707
Driftsresultat
2 839
2 700
2 404
1 652
795
Resultat før skatt
2 643
2 837
2 268
2 202
1 128
Resultat etter skatt
2 466
2 662
2 108
1 767
944
Balanse
Totale eiendeler
74 430
64 658
52 291
38 466
28 479
Gjeld
54 515
47 267
37 636
29 192
21 195
Egenkapital
19 915
17 391
14 655
9 274
7 284
Finansielle nøkkeltall
Verdijustert totalbalanse
84 266
74 242
58 858
48 510
36 210
Verdijustert balanse eksklusive OBOS-banken*
52 755
48 416
37 744
36 424
24 124
Verdijustert egenkapital
29 752
26 976
21 222
17 320
15 015
Egenkapitalandel
26,8%
26,9%
28,0%
24,1%
25,6%
Verdijustert egenkapitalandel
35,3%
36,3%
36,0%
35,7%
41,5%
Verdijustert egenkapitalandel ekskusive OBOS-banken
56,4%
55,7%
56,2%
47,6%
62,2%
Medlemmer
Antall medlemmer
435 451
416 800
393 923
369 566
338 654
Boligtall
Brutto solgte nye boliger
3 387
4 541
3 903
2 931
823
Brutto ferdigstilte boliger
3 370
3 359
2 421
2 664
1 407
Brutto igangsatte boliger
4 356
3 906
3 492
2 699
1 227
Antall forvaltede boliger
219 873
214 709
199 090
189 747
174 618
Personal
Antall ansatte i Norge
1 662
1 644
1 852
1 675
1 055
Antall ansatte i Sverige
999
854
688
532
Totalt antall ansatte
2 661
2 498
2 540
2 207
1 055