Nøkkeltall

(mill. kroner)

Resultat
2016
2015
2014
2013
2012
Driftsresultat (EBIT)
2 700
2 404
1 936
795
645
Resultat før skatt (EBT)
2 837
2 268
1 820
1 128
779
Resultat etter skatt
2 662
2 108
1 557
944
565
Balanse
Totale eiendeler
64 658
52 291
43 468
28 479
27 285
Gjeld
47 267
37 636
31 190
21 195
21 047
Egenkapital
17 391
14 655
12 279
7 284
6 238
Finansielle nøkkeltall
Egenkapitalandel
26,9 %
28,0 %
28,2 %
25,6 %
22,9 %
Verdijustert egenkapitalandel
36,3 %
36,0 %
37,3 %
41,5 %
39,0 %
Personal
Totalt antall ansatte
2 498
2 540
2 207
1 055
982