OBOS-banken AS

ISIN NO 001 2771171

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2022 / 2026
Låneavtale 

ISIN NO 001 2763616

Åpent etterstilt senior obligasjonslån 2022/2027
Låneavtale 

ISIN NO 001 2707480

Åpent etterstilt senior obligasjonslån 2022/2025
Låneavtale 

ISIN NO 001 2635152

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2022 / 2025
Låneavtale 

ISIN NO 001 2514944

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2022
Låneavtale 

ISIN NO 001 2514936

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2022 / 2032
Låneavtale 

ISIN NO 001 1152472

Åpent grønt etterstilt senior obligasjonslån 2021/2025 med innløsningsrett for utsteder
Lånebeskrivelse    
Låneavtale 

ISIN NO 001 0884513

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2020 / 2025
Lånebeskrivelse    
Låneavtale 

ISIN NO 001 0875321

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2020
Lånebeskrivelse    
Låneavtale 

ISIN NO 001 0875347

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2020 / 2030
Lånebeskrivelse    
Låneavtale  

ISIN NO 001 0871932

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2019 / 2022

ISIN NO 001 0869647

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2019 / 2024

ISIN NO 001 0858988

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2019 / 2022

ISIN NO 001 0856867

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2019

ISIN NO 001 0851801

Åpent obligasjonslån med fast rente 2019 / 2024

ISIN NO 001 0848344

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2019 / 2029

ISIN NO 001 0848377

Åpent obligasjonslån med fast rente 2019 / 2024

ISIN NO 001 0831381

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2018 / 2023

ISIN NO 001 0792492

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2017

ISIN NO 001 0792484

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2017 / 2027

ISIN NO 001 0735483

2,85 % Åpent obligasjonslån med fast rente 2015 / 2025