Hopp til innhold

OBOS Boligkreditt AS

ISIN NO 001 3119891

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2024 / 2029
Lånebeskrivelse   
Låneavtale

ISIN NO 001 2918186

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2023 / 2028
Lånebeskrivelse   
Låneavtale
Utvidelse ramme

ISIN NO 001 2811266

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2023 / 2028
Lånebeskrivelse   
Låneavtale

ISIN NO 001 2493941

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2022 / 2027
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 1160962

Grønt obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2021 / 2026
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0922842

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2021 / 2026
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0872757

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2020 / 2025
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0851645

Obligasjonslån med fortrinnsrett, fast rente 2019 / 2029
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0841232

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2019 / 2024
Lånebeskrivelse   
Låneavtale

ISIN NO 001 0786494

Obligasjonslån med fortrinnsrett, flytende rente 2017 / 2022