OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS Eiendom AS

ISIN NO 001 0820160

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2018 / 2023
Lånebeskrivelse
Låneavtale

ISIN NO 001 0788979

2,57 % Sikret obligasjonslån med fast rente 2017 / 2022
Lånebeskrivelse 
Låneavtale

ISIN NO 001 0708480

4,485 % Sikret obligasjonslån med fast rente 2014 / 2024
Lånebeskrivelse 
Låneavtale

ISIN NO 001 0564883

Obligasjonslån med fast rente 3,55% + KPI 2010 / 2019
Lånebeskrivelse   
Låneavtale