Om OBOS-konsernet

OBOS-konsernet fikk et resultat før skatt i 2017 på 2643 millioner kroner, mot 2837 millioner kroner året før. Solid drift var den viktigste årsaken til resultatet. I tillegg har OBOS i 2017 også hatt betydelige gevinster fra salg av aksjer og verdiendring på næringseiendom.

Epletunet trinn 2. Illustrasjon som viser blokkene og gårdsplassen

Samlet omsetning økte fra 11 287 millioner kroner i 2016 til 11 569 millioner kroner i 2017. Antall medlemmer var 435 451 ved utgangen av året, opp 4,5 prosent fra året før. 23 948 nye medlemmer meldte seg inn i løpet av året.

Nøkkeltall for 2017

  • Totalkapitalen til OBOS var ved utgangen av året 74 430 millioner kroner, sammenlignet med 64 658 millioner kroner året før.
  • Egenkapitalen pr. 31.12.17 var 19 915 millioner kroner, mot 17 391 millioner kroner ved utgangen av 2016. 
  • Verdijustert egenkapital var ved årets slutt cirka 29 752 millioner kroner, som inkluderer merverdier i eiendommer og finansielle investeringer. Ut over verdijustert egenkapital er det merverdier i annen forretningsvirksomhet i konsernet, forsiktig anslått til kr 3 000 – 4 000 millioner. 
  • Egenkapitalandelen eksklusive OBOS-banken var per 31.12.17 cirka 35 prosent. Verdijustert egenkapitalprosent til OBOS-konsernet, eksklusive OBOS-banken var cirka 56 prosent ved årets slutt.

OBOS-konsernet solgte 3387 nye boliger i 2017, hvor OBOS sin andel utgjør 3107 boliger.

Konsernledelsen i OBOS 

Årsrapport 2017:

-  Digital utgave

Last ned som PDF