Om OBOS-konsernet

OBOS-konsernet fikk et resultat før skatt i 2016 på 2837 millioner kroner, mot 2268 millioner kroner året før. Solid drift er den viktigste årsaken til resultatet, ikke minst drevet av et godt marked for nye boliger, både i Norge og Sverige.

Epletunet trinn 2. Illustrasjon som viser blokkene og gårdsplassen

Samlet omsetning økte fra 9,75 milliarder kroner i 2015 til 11,29 milliarder kroner i 2016. OBOS har i 2016 også hatt en betydelig verdiendring på investeringseiendom på nær 800 millioner kroner.  

Nøkkeltall for 2016

  • Totalkapitalen til OBOS var ved utgangen av året 64 717 millioner kroner, sammenlignet med kr 52 291 millioner året før.
  • Egenkapitalen pr. 31.12.16 var 17 377 millioner kroner, mot 14 655 millioner kroner ved utgangen av 2015. 
  • Verdijustert egenkapital var ved årets slutt cirka 26 961 millioner kroner, som inkluderer merverdier i eiendommer og finansielle investeringer. Ut over verdijustert egenkapital er det merverdier i annen forretningsvirksomhet i konsernet, forsiktig anslått til kr 3 000 – 4 000 millioner. 
  • Egenkapitalandelen eksklusive OBOS-banken var per 31.12.16 cirka 36 prosent. Verdijustert egenkapitalprosent til OBOS-konsernet, eksklusive OBOS-banken var cirka 56 prosent ved årets slutt.

Antall medlemmer nådde 416 800 ved utgangen av 2016, opp 5,8 prosent fra året før. 28 475 nye medlemmer meldte seg inn i løpet av året.

OBOS-konsernet solgte 4541 nye boliger i 2016, hvor OBOS sin andel utgjør 3925 boliger.

Konsernledelsen i OBOS 

Årsrapport 2016:

-  Digital utgave

Last ned som PDF