Det er trygt å leie av OBOS Eiendom

Vi har lang fartstid i eiendomsbransjen, og forvalter byggene våre selv. Det gjør det ekstra enkelt å være leietaker hos oss. Du kan stole på at vi ordner opp, og at vi er her i morgen også.

Logg inn i leietakerportalen

Leier du allerede hos oss? Leietakerportalen inneholder all informasjon om ditt leieforhold – kontrakter, sikkerhetsinnstrukser og annen dokumentasjon.

Hjelp til å tilpasse lokalene

Hjelp til å tilpasse lokalene

Vi bistår deg med gjennomføring av ombygginger, arealendringer og rehabilitering gjennom leietiden. Vi forskutterer kostnadene, mens du som leietaker betaler over flere år som tillegg til leien.

Se eksempler på tilpasning
Illustrasjon av person som jobber i kundeservice.

Har du spørsmål eller forslag til forbedringer?

Ta kontakt med oss på e-post