Instruks for varmearbeid

Med varmearbeid mener vi for eksempel installasjoner, montering, takdekking og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde- og slipeutstyr.

Gassflasker

Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.

Asfaltgryter

Asfaltgryter og lignende skal være plassert med hensyn til minst mulig fare ved overkoking, velting og andre uhell.

Slokkingsredskaper

Tilstrekkelige og egnede slokkeredskaper skal være plassert ved arbeidsplassen.

Brennbart materiale

Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. Sprekker og hull i vegger, tak og gulv skal tettes. På steder med skjult brennbart materiale tas egne forhåndsregler.

Automatiske alarm- og slokkeanlegg

Ansvarlig brannvernleder hos OBOS Eiendom og offentlig brannvesen skal varsles hvis anleggene må kobles ut på grunn av arbeidet.

Vakthold

Ved tilfeldig arbeidsplass skal det settes ut vakt for å sikre at arbeidet utføres på betryggende måte. Arbeidsplassen skal holdes under kontroll minst en time etter at arbeidene er avsluttet.

Arbeidstillatelse

Når varme arbeider utføres på en tilfeldig arbeidsplass skal eiendommens eier gi arbeidstillatelse på eget skjema, også når arbeidet utføres av andre enn OBOS Eiendom sine folk.

Relaterte artikler

Vi legger stor vekt på brannsikkerhet. Her finner du flere artikler som handler om brannvern: