Krav om internkontroll

Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak (HMS), for egen virksomhet.

Som leietaker har du selv ansvar for at arbeidsforholdene for dine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarsfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

Årlig gjennomgang

Vi i OBOS Eiendom går hvert år igjennom våre eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen gjennomfører vi også brannøvelser- og opplæring, samt en dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg.

Tekniske anlegg innenfor leiearealet er, om ikke annet er avtalt, leietakers ansvar.

Sertifisert bedrift

OBOS Einedom er sertifisert i henhold til NS-EN ISI 9001:2000 og vi har som en følge av dette utarbeidet et kvalitetssystem hvor blant annet rutiner for drift og ettersyn av tekniske anlegg er beskrevet, og blir dokumentert.

Ønsker du hjelp til vedlikeholdet?

Se hvilke driftstjenester du har tilgang på som OBOS-leietager