Fra kafé til apotek

De gamle kafélokalene på Trosterud torg ble omgjort til nye og tilpassede lokaler til Ditt Apotek.

Det tidligere tidligere kafélokalet på Trosterud torg skulle tilpasses behovet til et moderne apotek. Lokalene ble utvidet ved å innlemme omtrent 30 kvadratmeter overbygget uteareal.

Bilde av gammel fasade på Trosterud.

Gammel fasade på Trosterud.

1 av 4

Alle overflater ble revet, og nye lokaler ble bygget etter spesifikasjoner fra Ditt Apotek.

Bilde av rød løper foran nye lokaler til Ditt apotek på Trosterud.

1 av 3