Laster resultat
Ferdigstilles 2025
Sydfasaden av Construction City.

1 av 7

Construction City

I et 103 000 kvadratmeter stort kompleks på Ulven skal ulike aktører innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen samles. Construction City står klart i 2025.

Nøkkelinformasjon

Eiendomstype
Kontor
Offentlig transport
Buss, T-Bane
Areal
103 000 m²

Construction City har 1 ledig lokale

Construction City

Ledige kontorlokaler i et 103 100 kvadratmeter stort kompleks på Ulven. Her skal ulike aktører innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen samles. Construction City står klart i 2025.

Kontor

Areal: 820 m² - 2 193 m²

Om Construction City

Construction City Eiendom skal skape en attraktiv og levende kunnskapsby på Ulven i Oslo. Her skal man utvikle og bygge en næringsklynge som skal samle bygge-, anleggs og eiendomsbransjen i Norge. I Construction City samlokaliseres over 4500 arbeidsplasser i utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontor, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter.

Byggets størrelse tilsvarer 12 fotballbaner og skal bli en kunnskapspark og et samlingssted som skal skape synergier på tvers og bringe bransjen fremover.

Hjerterom

Det er planlagt å bygge kontorlokaler rundt et felles «hjerterom» hvor konkurrenter, samarbeidspartnere og gründere kan møtes og dele ideer for å drive bransjen fremover. I Construction City er samhandling og kunnskapsdeling sentralt.

Seks kontorfløyer knytter seg direkte til hjerterommet og etablerer et samlet anlegg med gode relasjoner mellom prosjektets funksjoner. Det grønne elementet er viktig både i utearealer, så vel som fellesarealer og skal være med på å skape et velkommen og varmt miljø.

Relasjonen mellom bygget og bygulvet er viktig for ansatte i bygget, så vel som for beboere i Oslos nye bydel. Derfor planlegges det tilbud som bydelens beboere kan benytte seg av når de ønsker.

Hovedkontor

OBOS, Betonmast og AF Gruppen blir motorene i Construction City, og flytter hovedkontorene sine dit i 2025.

«Sammen med AF Gruppen skal vi skape en internasjonalt banebrytende samhandlingsarena med verdens mest spennende arbeidsplasser innenfor vår sektor.»

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, OBOS.

Om OBOS Eiendom

Vårt kundeløfte

Å ta best mulig vare på våre leietakere står helt sentralt hos oss. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre strukturen, kulturen og kommunikasjonen som ligger til grunn for at du som vår kunde har en positiv opplevelse fra første møte og gjennom hele leieforholdet.

Grønt ansvar

Vi tar samfunnsansvar og har som et av våre hovedmål å ta grønt ansvar. Som leietaker hos oss vil du være del av denne reisen, enten det er gjennom energibesparende tiltak, grønne tak, bikuber, gjenbruk eller andre tiltak.

Din sikkerhet er viktig for oss

Sikkehet og trygghet for brukerne av våre bygg er kontinuerlig i fokus hos oss. Vi har tydelige rutiner for etablering og oppfølging av HMS og medarbeidere med lang erfaring innen feltet. Gjennom løpende drift og periodisk vedlikehold av våre bygg sørger vi for å holde våre eiendommer i forskriftsmessig og teknisk god stand. Vi har videre et fokus på estetiske uttrykket i en eiendom, slik at våre leietakere og deres kunder har en positiv opplevelse som brukere av bygget.