Hopp til innhold

Ombygging

Mange bygninger har loft, kjellere og andre lokaler som kan bygges om til leiligheter, møterom, trimrom, forsamlings- eller utleielokaler. I næringslokaler kan det være behov for en ombygging i forbindelse med nye leietakere.

I mange av disse tilfellene er man pliktig til å søke om offentlig godkjenning, slik at ombyggingen blir godkjent i tråd med plan- og bygningsloven.

I en tidlig fase er det også viktig å kartlegge om lokalene egner seg med tanke på fukt, ventilasjon, lys, adkomst og branntekniske forhold. Vi tar gjerne rollen som prosjektleder og guider dere trygt igjennom ombyggningen, samt hjelper dere til å avklare økonomien i prosjektet. 

Vi kan hjelpe dere med:

  • Forprosjekt – med utredning av ulike alternativer og kostnadsoverslag
  • Å ivareta byggherreforskriften med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Utarbeidelse av tilbudsforespørsel med prosjektering
  • Kontrahering, som innebærer avklaringer og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektadministrasjon med prosjekt- og byggeledelse
  • Oppfølging av arbeiderne på byggeplassen (befaringer, byggemøter, kvalitetskontroll og oppfølging av økonomi)
  • Å utføre obligatorisk, uavhengig kontroll

Les mer om ombygging

Tjener penger på oppgradering (PDF)

Tomme lokaler etter en nedlagt barnehage har blitt til åtte leiligheter på Romsås. Det gir penger i kassa og et løft for fasaden og uteområdet. Les mer i denne utgaven av fagbladet Bolig & Miljø.

Uterom på taket (PDF)

Beboerne i Cementen borettslag i Stavanger fikk en 600 kvadratmeter stor terrasse der det før lå et utilgjengelig tak dekket av pukkstein. Det koster hver av dem 282 kroner i økte månedsutgifter.
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud