Hopp til innhold

Utemiljø og grøntanlegg

Et godt utemiljø er viktig for trivselen. I OBOS Prosjekt har vi egen utomhusavdeling med flinke folk som kan hjelpe til med realisering av nye prosjekter.

Det er nyttig å ha en plan for å vedlikeholde grøntområdet man allerede har, eller en utomhusplan for å eventuelt gjøre uteområdet enda bedre.

Med hjelp av en tilstandsvurdering vil dere få et godt styringsverktøy som gjør det enklere å planlegge vedlikehold og kartlegge nye behov. Vi kommer gjerne på befaring og lager en en vurdering.

Vi kan hjelpe dere med:

 • Å utarbeide forprosjekt med utomhusplan
 • Fuktsikring av kjellere ved utvendig drenering
 • Utskifting av vann- og avløpsnett på privat grunn
 • Å lage nye gang- og sykkelveier, eller legge om eksisterende
 • Trafikkutfordringer og parkeringsplasser
 • Asfaltering, belegningsstein og oppmerking
 • Støv-, støy- og luktreduserende tiltak
 • Å få i stand egnet avfallshåndtering med kildesortering
 • Universell utforming av terreng og adkomst (ledelys, kantstein, lesbar skilting, allergivennlig beplantning og lignende)
 • Oppgradering av grøntanlegg med kantstein, blomstrer, busker og trær
 • Belysning og skilting
 • Uteplasser for ulike formål
 • Etablering av lekeplasser, aktivitetsløyper og sansepark
 • Lekeplasskontroll i henhold til internkontrollforskriften
 • Støttemurer og sikring
 • Tilskudd til undersøkelser og gjennomføring
 • Å lage en skjøtselsplan for fremtidig vedlikehold

Les mer om utemiljø og grøntanlegg

Trygge lekeplasser (PDF)

Alle ønsker at barna skal få utvikle seg og lære gjennom lek og det å mestre nye situasjoner.
Bilde av tre menn som står utendørs i snøen og smiler

Leken plan i Lohøgda (PDF)

God plass og fine forhold er bra, men det hjelper å ha en plan. Les mer om uterom i denne utgaven av fagbladet Bolig & Miljø.
Bilde av et flott uteområde utenfor en bygning

Frodig fornyelse (PDF)

Etter to års arbeid med å oppgradere uteområdene fremstår Keyserløkka Øst grønnere, frodigere og mer innbydende til uteaktiviteter enn noensinne.
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud