Hopp til innhold
Bilde av mann i arbeidsjakke fra OBOS

Nybygg

Vi bistår utbyggere med prosjekt- og byggeledelse i alle faser. Sammen når vi målet om å skape gode og funksjonelle boliger og næringslokaler.

Prosjektledelse

Vi har lang erfaring med prosjektledelse. Sammen når vi målet – gode og funksjonelle boliger og næringslokaler.

Byggeledelse

Våre byggledere bidrar med riktig kompetanse og sørger for at prosjektet blir levert til riktig tid – med riktig kvalitet og pris.

Uavhengig kontroll

Vi kan gjennomføre en uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et søknadspliktig prosjekt.

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften verner arbeidstakere mot farer på bygg- og anleggsplasser gjennom at det blir tatt hensyn til HMS.

Kundekontakt

God kommunikasjon mellom kjøper og selger er viktig i en salgsprosess. Vi skaper boliger som innfrir kjøperens forventninger og ønsker.

Reklamasjonsoppfølging

Feil og mangler kan oppdages innenfor garantiperioden. Da er det viktig at noen finner ut hvem som har ansvaret og følger opp reklamasjonen.

Energirådgivning

Energieffektive bygg blir stadig viktigere både for utbyggere og beboere. Vi hjelper dere å velge de gode løsningene.

Miljøkartlegging

Det stilles krav både til kartlegging og håndtering av bygge- og rivningsavfall. Vi har bred erfaring og tar på oss små og store oppdrag.

OBOS Prosjekt har bistått med byggeledelse og kundekontakt på de 144 nye leilighetene på Portalen Lillestrøm borettslag. Det har vært et godt samarbeid hele veien mot OBOS Nye hjem som oppdragsgiver, og Veidekke Entreprenør som utførende.

Stian Svae, prosjektleder i OBOS Nye Hjem

OBOS Prosjekt har ivaretatt flere ledelsesroller under prosjektering, bygging og overlevering av nye DPS på Mortensrud. Bygget ble levert til riktig tid innenfor fremdrift, og til godt under budsjetterte kostnader samt med null feil ved overlevering.

Tore Humberset, prosjektsjef i OBOS Eiendom
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud