Hopp til innhold

Energi og miljø

Energieffektive og miljøtilpassende bygg blir stadig viktigere både for utbyggere og beboere. Vi hjelper dere å velge de gode løsningene.

Utviklingen i myndighetenes krav gjør at til at utbyggere må finne gode energiløsninger, både under planlegging og oppføring av nye bygg.

Vi har fagkompetansen på området, og lange erfaring med energi- og miljørådgivning for utbyggere.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Energiberegninger og forslag til løsninger i planleggingsstadiet
  • Breeam-sertifisering med preanalyser, gjennomføring (AP-rolle) og som Breeam-revisor
  • Hjelp til å planlegge og gjennomføre nullhus- og plusshusprosjekter
  • Kontroll og prosjektgranskning av prosjekteringsunderlag fra tilbydere
  • Oppfølging av prosjektgjennomføring, i forbindelse med energileveranse
  • Gjennomgang av FDV-dokumentasjon, driftsinstruks og serviceavtaler
  • Kuldebrosimuleringer og energiteknisk vurdering av konstruksjonsløsninger og materialer
  • Energimerking av boliger og næringsbygg
  • Søknader om offentlig støtte – til prosjekter med høye energimål, eller utprøving av ny teknologi

Les mer om energi- og miljørådgivning

Energirådgivning – bærekraftig ressursbruk (PDF)

OBOS Prosjekt leverer et bredt spekter av energirådgivningstjenester tilpasset kundens behov. Gode råd er viktige for å fatte riktig beslutning i forhold til valg av energiløsninger. Les mer i denne artikkelen.

Solenergi i Norge (PDF)

Norge har en liten andel solenergianlegg for produksjon av varmtvann og elektrisitet. Disse installeres i et økende tempo i våre naboland, selv om Norge har tilsvarende eller bedre solforhold. Les mer i denne artikkelen fra Bolig & Miljø.
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud