Hopp til innhold

Teknisk kartlegging

Å kartlegge situasjonen før større beslutninger tas er viktig for å sikre riktige valg. Vi har fagkunnskapen, og kan bidra med rapporter og gode verktøy.

Teknisk forvaltning

Stadig flere borettslag og sameier ønsker profesjonell hjelp til planlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak.

Skaderapporter

Skader kan oppstå brått og uventet eller som følge av lengre tids slitasje. Vi hjelper dere med nødvendige befaringer og tekniske målinger.

Tilstandsvurderinger

Alle bygninger trenger vedlikehold. En tilstandsvurdering er et godt verktøy for å få oversikt over hvilke tiltak som bør gjøres.

Vedlikeholdsplaner

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare en bygnings verdi. Å sørge for jevnlig vedlikehold er en av de viktigste oppgavene til styret.

Forprosjekter

Større vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver er store økonomiske løft for et boligselskap, og krever god planlegging.

Inneklima og ventilasjon

God ventilasjon er en forutsetning for et godt inneklima, og mange av våre kunder er opptatt av energibesparende løsninger.

Energi og miljø

Gode energi- og miljøløsninger er viktige både når man bygger nytt og ved oppgradering. I tillegg er det viktig å følge opp energiforbruket.

Brannsikkerhet

Sitter du i et styre, eller eier du en bygning? Da er du lovpålagt til å gjennomføre jevnlige internkontroller av brannsikkerheten.

Vi fikk en fantastisk bra rapport (vedlikeholdsplan for neste 5-års periode), og jeg er sikker på at det blir et nyttig verktøy for styret.

Torgeir S. Einun, styreleder i Frydenberg 1 borettslag

Borettslaget fikk utarbeidet en vedlikeholdsplan som vi presenterte på generalforsamlingen. Oppmøtet var stort og alle var positive til å sette i gang med mer systematisk vedlikehold.

Bente Ottesen, styreleder i borettslaget Fantofthaugen
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud