Hopp til innhold

Energi og miljø

Gode energi- og miljøløsninger er viktige både når man bygger nytt og ved oppgradering av eksisterende bygg. I tillegg er det viktig å følge opp energiforbruket i driftsfasen.

Vi har kunnskap om hele livssyklusen til bygg og energisentraler, og kan hjelpe dere gjennom hele prosessen, fra start til mål. Våre prosjektledere har god oversikt over kommunale og statlige støtteordninger, både for utredninger og gjennomføring av energitiltak.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Energirådgivning for eksisterende boligmasse, nybygg og næringsbygg
  • ENØK-analyse – en helthetlig gjennomgang av bygg og tekniske installasjoner
  • Å avdekke mulige energireduserende tiltak basert på ENØK-analysen
  • Energiberegning og utredning av ulike løsninger og energiformer
  • Logging av temperatur i fyringsanlegg og bolig
  • Å kontrollere og bygge om eksisterende ventilasjons- og fyranlegg – her kan det ofte være gevinster å hente ved enkle tiltak og optimalisering av drift
  • Energimerking av boliger og næringsbygg
  • Energiregnskap – en årlig oversikt over energibruk, med sammenligning mot tilsvarende bygningsmasse
  • Miljøsaneringsrapporter for å kartlegge miljøfarlig avfall

Les mer om energi og miljø

Nærbilde av grønne spirer

Forbud mot fyring med fossil energi (PDF)

Forbudet mot fyring med fossil energi gjelder fra 2020, og vil angå alle borettslag og sameier med oljefyrt sentralvarmeanlegg eller parafinkamin. Les mer i denne artikkelen fra fagbladet Bolig & Miljø.

Energirådgivning (PDF)

OBOS Prosjekt leverer et bredt spekter av energirådgivningstjenester tilpasset kundens behov. Gode råd er viktige for å fatte riktig beslutning i forhold til valg av energiløsninger. Les mer om det vi tilbyr i denne artikkelen.
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud