Hopp til innhold

Vedlikeholdsplaner

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare en bygnings verdi. Å se til at vedlikehold blir gjennomført er en av de viktigste oppgavene til styret i et boligselskap. Da hjelper det å ha en god plan!

«Vedlikeholdsplanen» er en løsning som hjelper dere med å få oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver og prioritere disse i riktig rekkefølge. Det er gull verdt for alle boligselskaper som ønsker en forutsigbar økonomi.

Boligselskaper som lager en god vedlikeholdsplan har i tillegg mulighet til å få støtte fra offentlige myndigheter. Vi hjelper dere gjerne med å finne ut om dere har rett til støtte.

Gjennom «Vedlikeholdsplanen» kan vi hjelpe dere med:

  • Befaring av fellesanlegg – med fagkonsulenter innenfor bygg, VVS og elektro
  • Å gå gjennom eventuelle rapporter og dokumentasjon
  • Å utarbeide en tilstandsvurdering. Vurderingen beskriver bygningens konstruksjoner, tilstanden for de ulike bygningsdelene, og hvilke tiltak og videre undersøkelser som anbefales
  • Bildedokumentasjon av utvalgte bygningsdeler
  • Prioritering av aktuelle vedlikeholdstiltak
  • Mengde- og kostnadsberegning av anbefalte tiltak
  • Generering av årlig vedlikeholdsplan for de neste fem årene
  • Likviditetsanalyse for beregning av konsekvenser for felleskostnader
Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.

Be om et tilbud