Hopp til innholdet

Behandle fakturaer

På disse sidene har vi samlet noen korte videosnutter og litt informasjon, slik at dere kommer raskt i gang med fakturabehandlingen!

Slik behandler du fakturaer

Når du er inn i fakturabehandlingssystemet, ser du en oversikt over alle fakturaene du har til behandling. Trykk hvor som helst på den aktuelle fakturaen for å åpne den.

Kontrollér nøye at fakturaen er i overenstemmelse med det som er avtalt med leverandøren.

Når du er ferdig med kontrollen, må du sende fakturaen videre i prosessen. Det gjør du ved å trykke på en av knappene som heter «kontroller» eller «godkjenn»;

  • Dersom du er styreleder, heter knappen «godkjenn». Når du trykker på den er du ferdig med å behandle fakturaen.
  • Er du styremedlem, velger du knappen «kontroller». Deretter må du velge hvem neste mottaker skal være. Trykk i feltet for å få opp mulige valg. Her skal man vanligvis velge styreleder. Avslutt med «ok».

Slik søker du etter fakturaer

Når du har kommet inn på fakturabehandlingssystemet, trykker du først på «søk»-fanen oppe til høyre.

Deretter er det bare å tilpasse søkefiltrene til det du vil finne. Ofte er det enkleste å bare fjerne haken utenfor «bare dine faktura» og trykke på «søk»-knappen, for å få frem alle fakturaene vi har registrert det siste året.

I oversikten du da får frem, kan du trykke hvor som helst på radene for å åpne de aktuelle fakturaene.

I oversikten ser du også statusen for de ulike fakturaene. De viktigste statusene er generelt «mottatt», som er fakturaer vi har mottatt men ikke sendt til behandling hos dere enda, «til kontroll», som er fakturaer som er til behandling hos et styremedlem, «til godkjenning», som er fakturaer som er behandlet av et styremedlem og nå er til godkjenning hos styreleder, og «lukket» som er fakturaer som er ferdigbehandlet