Nibor90 – sparekontoen for bedrifter

Har bedriften overskuddslikviditet? Plasser pengene trygt og lønnsomt på sparekonto hos oss.

Nibor90 er sparekontoen som gir god avkastning på bedriftens sparepenger. Kontoen passer for bedrifter som har mer enn seks måneders plasseringshorisont, og som ønsker å spare mer enn 500.000 kroner.

Priser og betingelser

  • Renten følger 3 måneders Nibor + margin
  • Rentene kapitaliseres kvartalsvis
  • Uttak med 90 dagers varsel
  • Maksimalt innskudd er 8 millioner kroner
  • Daglige rentejusteringer
  • Kontoen gjelder ikke for bedrifter innen finansiell sektor
  • Kontoen gjelder ikke for midler forvaltet av finansinstitusjoner

Hva er Nibor, og hva er gjeldende rente?

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter. Nibor er den renten norske banker er villig til å låne hverandre penger for i en gitt periode. Nibor er den mest brukte referanserenten i norske kroner i dag.

Det er Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som har ansvaret for Nibor. Hvis du ønsker informasjon om gjeldende Nibor kan du kontakte oss på telefon 22 86 58 00, valg 2. Alternativt finner du informasjon på NoRe sine nettsider. De krever at du registrerer deg for å få tilgang til Nibor-dataene.

Slik bestiller du uttak fra konto

  1. Print ut og fyll ut skjema for uttak (PDF). Både du og eventuelle andre signaturberettigede signerer dokumentet i henhold til firmaattest.
  2. Gå til kontaktskjemaet. Fyll ut kontaktinformasjon og legg ved det signerte uttaksskjemaet som vedlegg før du sender inn.

Uttak fra konto må varsles minimum 90 dager før ønsket uttaksdato. Ved uttak mindre enn 90 dager i forveien, påløper et gebyr på 2 % av uttaksbeløpet. Du kan kun ha én aktiv uttaksbestilling av gangen.

Illustrasjon av to smilende snakkebobbler

Ønsker du å snakke med oss?

Trykk valg 2 for en uforpliktende prat eller om du har andre spørsmål. Du kan også skrive til oss via kontaktskjemaet.