Hopp til innhold

Lån for boligselskap

Ønsker dere å realisere drømmen om bedre fasiliteter eller gjøre miljøvennlige oppgraderinger? Vi bistår styret med å finne riktig finansieringsløsning for kortsiktige og langsiktige lånebehov.

Fordeler med lån i OBOS-banken

 • God rådgivning ved behov for rehabilitering og lån.
 • Lave gebyrer og ingen gebyrer ved endring av lån.
 • Mulig med delutbetaling av lån i forbindelse med prosjekt.
 • Full kontroll over lån og søknader i Styrerommet.

Vi finner løsninger som passer for dere

Vi vet at ingen boligselskaper er like. Derfor tilbyr vi lån som passer perfekt til boligselskapets unike behov og mål.

Låneproduktene våre er utviklet for å hjelpe dere med å oppnå deres mål. Vi bistår styret med å skreddersy riktig finansieringsløsning for både kortsiktige og langsiktige lånebehov.

Ulike vurderinger vi hjelper med:

 • annuitets- eller serielån
 • flytende eller fast rente
 • avdragsfrihet
 • bruk av egenkapital
 • hensiktsmessig løpetid på lån
 • kassekreditt eller kortsiktig nedbetalingslån
 • sammenslåing av lån
 • anbefalt økning av felleskostnader

Slik søker dere om lån

Dere søker enkelt om lån og kassekreditt i Styrerommet. Søknadsskjemaet finner dere ved å velge Økonomi i menyen. Dere kan enten søke om lån der vi behandler søknaden og gjør klar alle papirene, eller velge å få et raskt og uforpliktende pristilbud.

Logg inn på Styrerommet

Hva trenger dere lån til?

Grønt lån

Miljøhensyn og bærekraft blir stadig viktigere i tiden vi lever i. I OBOS har vi et mål om å bygge så miljøvennlig som mulig. Derfor kan boligselskaper som tar et proaktivt steg mot grønnere løsninger, ikke bare forbedre miljøet, men også få økonomiske fordeler.

Hvis boligselskapet oppfyller ett eller flere av kravene, er sjansene gode for at lånet kan bli grønt, og dermed få gunstige vilkår.

Kontakt oss i dag for å utforske mulighetene for Grønt lån og begynn reisen mot en mer bærekraftig og økonomisk lønnsom fremtid.

Hvis boligselskapet ditt oppfyller ett eller flere av kravene under, er sjansene gode for at det neste lånet kan bli grønt.

 • Boligprosjekter med sertifiseringen BREEAM Very good eller Svanen.
 • Energimerke A eller B.
 • Større rehabiliteringsprosjekter som gir 2 energiklasser forbedring eller 30 prosent redusert energibehov.
 • Større rehabiliteringsprosjekter med mål om å forbedre drenering i og rundt bygningsmassen, for å unngå jorderosjon og flomskader.
 • Boligselskaper som investerer i fornybare energikilder (bergvarme og solceller).
 • Boligselskaper som satser på miljøvennlige løsninger og ønsker å bygge ladestasjoner for elbil og elsykkel.

Når dere søker om Grønt lån må styret kunne dokumentere ett eller flere av kravene.

Lån til rehabilitering

Når det gjelder større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som strekker seg over tid, kan delutbetalinger i løpet av prosjektperioden være en klok strategi. Det betyr at dere kun betaler renter og avdrag for beløpet som er blitt utbetalt så langt, og ikke på hele rammen som er innvilget. Dette bidrar til å opprettholde en stabil likviditet for boligselskapet og gjør prosjektet mer kostnadseffektivt.

Vi har erfarne rådgivere som hjelper til med lån til prosjekter. Det er også muligheter for byggherregaranti og en garantikonto med sperret beløp.

Se hva vi kan tilby ditt boligselskap

Større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter strekker seg ofte over lengre tidsperioder. For styret i et boligselskap er det avgjørende å ha en helhetlig oversikt over prosjektets tidslinje og sikre effektiv styring av både arbeidet og økonomien i løpet av denne perioden.

Våre erfarne rådgivere er eksperter innen økonomisk planlegging for boligselskaper, og er klar for å hjelpe dere med å opprettholde kontinuitet i store prosjekter. Alle boligselskaper som er forvaltet av OBOS har sin egen rådgiver i OBOS-banken. Dere finner kontaktinformasjonen til rådgiveren deres i Styrerommet.

Vi jobber sammen for å oppnå suksess og levere bærekraftige resultater for boligselskapet.

En likviditetsanalyse gir et godt grunnlag for å vurdere rehabiliteringsprosjekter og er ofte en viktig faktor for å komme frem til en beslutning blant beboere. Resultatene av analysen forteller hvor mye egenkapital dere bør benytte, hvor mye lån dere bør ta opp og hvordan det påvirker felleskostnadene. Analysen er et nyttig planleggingsverktøy for styret, og gir trygghet gjennom bedre oversikt over boligselskapets løpende økonomiske situasjon - både med hensyn til daglig drift og fremtidige prosjekter.

På større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som går over tid er det vanlig med delutbetalinger i prosjektperioden. Vi tilbyr prosjektlån med delutbetalinger som boligselskapet kan disponere i henhold til kostnadene i prosjektet.

Med byggherregaranti fra OBOS-banken stilles garanti ovenfor entreprenøren med sikkerhet i boligselskapet.

Ved større og mindre arbeider kan oppdragstaker stille krav om at dere som boligselskap stiller med garanti for betalingen. Med garantikonto i OBOS-banken kan boligselskapet sette inn avtalt beløp på sperret konto som fristilles først når oppdraget er fullført.

Kortsiktig likviditetsbehov

For å opprettholde god likviditet er det viktig å ha en solid økonomisk styring, inkludert budsjettplanlegging, langsiktig finansieringsstrategi, og en vurdering av hvordan inntektene og kostnadene påvirker likviditeten over tid. Ved behov for bedre likviditet kan vi hjelpe til på flere områder.

Kassekreditt kan gi boligselskapet en ekstra grad av økonomisk fleksibilitet og styrke. Det hjelper til med å sikre at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å møte kortsiktige og langsiktige økonomiske behov, samtidig som det gir muligheter for vekst og investeringer.

Med kassekreditt får dere en kredittramme knyttet til driftskontoen. Det vil si at selskapet kan overtrekke kontoen, og kun betale renter på benyttet kreditt. I tillegg vil det, uavhengig av benyttet kreditt, påløpe en provisjon av kredittrammen hvert kvartal og et etableringsgebyr når kassekreditten åpnes.

Selskapet kan bruke kreditten til for eksempel uforutsette utgifter, vedlikeholdsarbeid eller oppgraderinger.

Trenger boligselskapet midler raskt, men likevel ønsker fleksibilitet til å tilpasse tilbakebetalingen deres økonomiske situasjon? Da kan et kortsiktig lån med avdragsfrihet være et alternativ.

Våre rådgivere hjelper dere gjerne med en likviditetsanalyse av boligselskapets økonomiske situasjon. Analysen skreddersys selskapets spesifikke behov. Resultatene av analysen kan for eksempel fortelle hva felleskostnadene bør økes med for å bygge opp igjen en tilfredsstillende buffer på sikt eller hjelpe til å vurdere om selskapet trenger en kassekreditt eller et korstiktig likviditetslån.