Hopp til innhold

Sparing for boligselskap

Sparing er en av de viktigste nøklene til god og sunn drift i et boligselskap. Hos oss er boligselskapet sikret god avkastning på sparepengene. Det er alltid lurt å ha en buffer for uforutsette utgifter.

Fordeler med sparing i OBOS-banken

  • Konkurransedyktige betingelser.
  • 12 gebyrfrie uttak i året.
  • Opprett flere sparekontoer for ulike formål eller prosjekter.
  • Vedlikeholdsfond - sparekonto til spesifikke formål.

Økt frihet med sunn buffer

En god økonomisk buffer gir styret og beboere økt frihet ved uforutsette utgifter, perioder med høyt press på likviditeten, samt under nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Å ha tilstrekkelig med penger på bok er en av de viktigste oppgavene til styret. Vi anbefaler vanligvis at boligselskapet har en buffer på 10-15 prosent av de årlige inntektene.

Sparekonto for boligselskap

Med sparekonto i OBOS-banken får dere gode rentebetingelser og 12 gebyrfrie uttak i året. Om styret skulle trenge flere kontoer, er det selvsagt mulig å åpne flere sparekontoer slik at det blir enklere å skille mellom flere prosjekter som går parallelt.

Vedlikeholdsfond

Vedlikeholdsfond er en spesialisert sparekonto for øremerkede tiltak. Rentebetingelsene er gunstige. Kontoen kan opprettes ved behov og den administreres av borettslagets forvaltningskonsulent.