Hopp til innhold
Bilde fra Kværnerbyen med grøntarealer og vannspeil

Etablering av sameier og borettslag

Vi tilbyr eiendomsutviklere tjenester og kompetanse innen organisering, etablering og stiftelse av sameier, borettslag og tilhørende eiendommer.

OBOS Eiendomsforvaltning Nybygg bistår OBOS’ egne prosjekter, men leverer i tillegg de samme tjenestene til eksterne utbyggere over hele landet.

Hos oss kan dere få hjelp til

Illustrasjon som viser en hånd som legger siste biten i et puslespill

Eiendomsdannelse

Få hjelp til å "rydde" i eiendomsstrukturen i tidligfase, og råd ved valg av selskapsformer og styringsmodeller for fellesareal. Trenger dere hjelp med seksjonering, fradeling og sammenføying av eiendommen, bistår vi også med dette.

Illustrasjon av kalkulator og penger på papirark

Opprettelse av sameie og borettslag

Vi bistår ved stiftelse og konstituering av borettslag, sameie og andre eieformer. Få hjelp til blant annet utforming av vedtekter og dokumenter, samt gjennomføring av møter. Vi leverer også forslag til driftsbudsjett og nivå på felleskostnader.

Illustrasjon med to hender rundt et hus

Fulltegningsforsikring

Få hjelp til å ordne fulltegningsforsikring, slik at dere er sikret mot tap knyttet til usolgte boliger, og boligprosjektet kan komme raskt i gang med et lavt forhåndssalgskrav.

Illustrasjon av kakediagram, profil, kalender og økonomitjenester

Forvaltning og drift

Ivareta boligkjøperne hele veien, slik at de får en god totalopplevelse av sitt boligkjøp. Vi følger prosjektet over i forvaltningsfasen og tilrettelegger for god drift av boligselskapet.

Illustrasjon av to mennesker som håndhilser

Før salgsstart

Har vi ikke allerede etablert kontakt, så ta gjerne kontakt i denne fasen. Vi gir råd relatert til våre tjenester som det kan være viktig å ta hensyn til. I tillegg kan vi levere budsjett og stipulerte felleskostnader, og utarbeide utkast til vedtekter.

Artikkel: Bygg fornøyde kunder

Bygg fornøyde kunder

Det er mye som skal på plass i et boligprosjekt. Husk å starte tidlig med den juridiske etableringen – det gjorde Fredensborg Bolig.

Les hva Fredensborg Bolig gjorde
Silhuett av fire OBOS-ansatte som står på en byggeplass

Våre ansatte

Se oversikt over våre ansatte som jobber med boligprosjekter, og ta kontakt med dem for å finne ut mer om tjenestene vi tilbyr i din region.

Se kontaktinformasjon

Hvorfor velge oss?

Illustrasjon av et check-tegn

Vi bistår dere hele veien

Med vårt samlede tjenestespekter ønsker vi å bidra til verdiskapning i prosjektene gjennom en helhetlig og trygg prosess, fra tidligfase til ferdigstillelse, og overlevering til boligkjøperne.

Illustrasjon av et check-tegn

Vi tilfører verdi

Vi er opptatt av gode og praktiske løsninger, både for eiendomsutviklere og for deres boligkjøpere, samt kjøpere av næringslokaler. Vi tilfører verdi til boligprosjektene ved å levere integrert rådgivning gjennom ulike faser av prosjektet, hvor innsikt fra forvaltning kombineres med omfattende erfaring fra både store og små boligprosjekter. Dette fører også til at utbyggere sparer tid og penger, ettersom det kreves færre trinn for å overføre informasjon.

Vi har lang og bred erfaring

Vi har lang erfaring innenfor ulike boligprosjekter, fra eiendomsutvikling i landlige områder til transformasjonsprosjekter i urbane strøk. Fra små, enkle prosjekter – til store felt som bygges ut over mange år. Sannsynligheten er stor for at vi har erfaringer som kan skreddersys ditt prosjekt.