Hopp til innhold
Fire OBOS-ansatte som står og snakker sammen

Opprettelse av sameie og borettslag

Få bistand ved opprettelse av borettslag, etablering av sameie og andre eieformer.

Etablering av eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie oppstår når eiendommen er tinglyst seksjonert. En god del andre forhold må på plass i tillegg, både for å tilfredsstille lovens krav og for å etablere drift i sameiet.

Se oversikt over tjenestene vi leverer i sammenheng med etablering av sameier under.

Tjenester vi leverer

Stiftelse av borettslag

Stiftelse av borettslag kan sammenlignes med prosessen for stiftelse av et ordinært aksjeselskap, selv om dokumenter, frister og lignende er forskjellige.

I motsetning til eierseksjonssameier kan et borettslag eie flere gnr./bnr. (gårds- og bruksnummer). Tomten kan være eiet eller festet. Et borettslag kan også eie seksjoner i et sameie.

Se oversikt over tjenestene vi leverer forbundet med stiftelse av borettslag under.

Tjenester vi leverer

Vi har erfaring med bruk av «borettslagsmodellen» hvor utbyggerselskapet inngår avtale med Borettslaget om kjøp av aksjer i tomteselskapet og bygninger.

Stiftelse av omsorgsborettslag

Vi har lang og bred erfaring med stiftelse av ulike type omsorgsborettslag, både for kommuner, utbyggere og foreldregrupper.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning)

IN-ordning innebærer at den enkelte andelseier får mulighet til å betale ned sin del av fellesgjelden helt eller delvis. Dette kan være aktuelt særlig når målgruppen er eldre kjøpere, som har oppsparte eller frigjorte midler. Skal borettslaget tilrettelegges med IN-ordning? Vi tilbyr å administrere dette etter nærmere avtale. Husk å kontakte oss i god tid før salgsstart.

Garantert betaling av felleskostnader (GBF)

Vil dere levere borettslaget med en ekstra sikkerhet for kjøperne? GBF er en type factoringavtale som sikrer borettslagets likviditet og som sikrer andelseierne mot tap. Dersom borettslaget skal ha IN-ordning må det etableres GBF eller en annen tilsvarende forsikringsordning.

Etablering av andre boligrelaterte eierformer

Vi etablerer ulike selskapsformer tilknyttet sameiet eller borettslaget. Utomhussameier, -vel, foreninger og garasjesameier i anleggseiendom er eksempler på dette. Spesielt er det ofte en rekke ulike problemstillinger og spørsmål som melder seg rundt organisering av parkering. Vi har erfaring med mange ulike løsninger.

Andre tjenester

God stemning blant barn og voksne på dugnad i boligselskapet.

Forvaltning og drift

Vi følger prosjektet over i forvaltning og bistår styret med driften av boligselskapet.
Hender som jobber med plantegninger på et arbeidsbord

Eiendomsdannelse

Rådgivning ved fradeling, grensejustering, arealoverføring og sammenslåing.